Separat avløp | Infiltrasjons- og renseløsninger

Løsninger for separat avløp


Uponor Infras løsninger for separat avløpssystem brukes til hus og eiendommer som ikke er tilkoblet det kommunale avløpsnettet. Det gjelder i første omgang småhus og fritidsområder, samt bebyggelse på landsbygda.

Det grunnleggende prinsippet for et infiltrasjonsanlegg er at avløpsvannet fra eiendommen blir ført til en septiktank hvor slammet tillates å sette seg og hvorfra vannet føres videre til etterfølgende rensing. Avløpsvannet er infiltrert gjennom eksisterende eller konstruert jordlag og renses derved naturlig.

Dersom lokale forhold gjør at infiltrasjonsprinsippet ikke brukes, kan man installere en minirenseanlegg for å erstatte septiktanken og den etterfølgende rensingen.

Uponors systemer for separat avløp er utformet i henhold til Environmental Protection Agency’s standarder. Slamavskillere er i tillegg testet av SP og oppfyller kravene til den europeiske standarden EN 12566-1, SPF Works Norm 1300 og VAV TG-reglene 4/90 og er godkjent i henhold til byggeforskriftene . Tankene er CE-merket.

Våre forhandlere og servicepartnere

NorOption logo 

Kontakt din forhandler dersom du har en serviceforespørsel.

Alle anleggseiere som har et Uponor minirenseanlegg har rett til å kjøpe reservedeler av våre forhandlere.

Se våre renseløsninger

Clean renseanlegg

Uponor Clean er et biokjemisk renseanlegg for eneboliger. Gjennomtestet Clean-teknologi sikrer at renseprosessen alltid er like effektiv, og at det rensede vannet alltid kan slippes tilbake i miljøet.

Slamavskillere

Vi har et bredt utvalg av slamavskillere for ulike behov. Dette er lavtbyggede, solide produkter med lang forventet levetid.

Teknisk dokumentasjon

Brosjyre for Clean I minirenseanlegg

Brosjyre for Clean I minirenseanlegg

Brosjyre med informasjon om Clean I

PDF 451 KB
Brosjyre for Clean II minirenseanlegg

Brosjyre for Clean II minirenseanlegg

Brosjyre med informasjon om Clean II

PDF 927 KB
Instruksjonsbok for Clean I

Instruksjonsbok for Clean I

Instruksjoner for Clean I renseanlegg

PDF 7 MB
Brukermanual for Clean II

Brukermanual for Clean II

Brukermanual for Uponor Clean II renseanlegg

PDF 4 MB
New
Monteringsanvisning for slamavskiller 4,5m3

Monteringsanvisning for slamavskiller 4,5m3

Se monteringsanvisning for slamavskiller fra Uponor Infra

PDF 1 MB
FDV for Clean I og II

FDV for Clean I og II

FDV for Clean I og II minirenseanlegg

PDF 133 KB
FDV for slamavskiller 4,5m3

FDV for slamavskiller 4,5m3

FDV for slamavskiller med kapasitet på 5 PE

PDF 119 KB

Kontakt vår ekspert

John Oddvar Overvad
Teknisk salgsingeniør
UVS og renseløsninger