Overvannssystem

Transport av overvann i sikre og miljøvennlige produkter

Uponor Infra tilbyr rør, kummer, kassetter, tunneler, magasiner, regnbed og skreddersydde sedimenteringskummer for transport av overvann. Få et tilpasset system for rensing, strømningsregulering, pumping, magasinering og infiltrasjon. Hos oss får du rør i dimensjoner fra 140 til 3500 mm, og vi kan spesialdesigne produkter helt etter kundens behov.

Overvannsproduktene våre fremstilles i PP eller PE. Overvannrørene Weholite og Uponor IQ er Nordic Poly Mark-godkjent, og dermed tilpasset nordisk klima. Samtlige systemer har lang levetid og er ideelle til bruk i offentlige og industrielle miljøer, ved nybygging, som utbygging av eksisterende ledningsnett eller for å redusere eller rense avledede vannmengden.

Mer om våre løsninger for overvann

Behandling

Vi har et bredt sortiment av produkter for rensing av overvann, inkludert filterkum, regnbed, sandfangskum og mer.

Strømningsregulering

Bruk strømningsregulatorer når du vil stoppe overvannet midlertidig. Vi har spesialproduserte magasiner og/eller kummer med innebygde strømningsregulatorer, dimensjonert for maksimal flyt.

Magasinering

Ved lagring og fordrøyning av overvann i magasin kan man kontrollere overvannet nær kilden. Vi tilbyr magasiner i Weholite og Uponor IQ.

Infiltrasjon

Med infiltrasjonsløsninger filtreres overvannet gjennom jorden og videre til grunnvannet. Våre rør, kassetter og tunneler sørger for effektiv infiltrasjon.

Teknisk dokumentasjon

New
Brosjyre – Uponor Stormwise overvannshåndtering

Brosjyre – Uponor Stormwise overvannshåndtering

Les mer om våre produkter for overvannshåndtering.

PDF 21 MB
Sortiment – Uponor Infra overvann

Sortiment – Uponor Infra overvann

Se vårt sortiment innen overvann

PDF 2 MB
Teknisk håndbok – Uponor Infra overvann

Teknisk håndbok – Uponor Infra overvann

Teknisk håndbok for overvannssystemer

PDF 119 KB
FDV for Uponor IQ rørsystemer

FDV for Uponor IQ rørsystemer

FDV for rørsystemer i Uponor IQ

PDF 127 KB
FDV for Weholite magasiner, tanker og kummer

FDV for Weholite magasiner, tanker og kummer

FDV for magasiner, tanker og kummer for overvann i Weholite

PDF 126 KB
FDV for Weholite DV rør og deler

FDV for Weholite DV rør og deler

FDV for rør og deler for overvann i Weholite

PDF 118 KB
FDV for UPOROL PE rør og deler

FDV for UPOROL PE rør og deler

Se FDV for UPOROL rør og deler i PE

PDF 130 KB
FDV for PVC overvannsrør og deler

FDV for PVC overvannsrør og deler

Se FDV for overvannsrør og deler i PVC

PDF 124 KB

Overvannsløsninger i PP og PE

Uponor IQ

Uponor IQ er et dobbeltvegget rør i PP som benyttes til blant annet infiltrasjon og magasinering. Fås i dimensjoner fra 200-1200 mm.

Weholite

Vi tilbyr tradisjonelle eller designede løsninger av Weholite. Dimensjoner opptil 3500 mm!

Ønsker du hjelp med dimensjonering?

For å kunne dimensjonere overvannsledninger, må man dele opp områdene etter beskaffenhet. For eksempel vil ikke vann renne like fort i skoger, parker og på andre grøntområder som fra tak, veier og hardstampede overflater. En annen parameter er selvsagt størrelsen på overflatene i området som skal beregnes ved dimensjonering av overvannsledninger.

Er du usikker på hvordan man dimensjonerer? Kontakt oss – vi er spesialister på håndtering av overvann!

Kontakt overvannseksperten vår

Kenneth Gjenga

Produktspesialist overvannssystemer

Relaterte artikler fra Uponor Infra

Hvorfor må vi skille ut oljer fra overvannet?

Overvannet inneholder ofte oljer fra ulike kilder. Hvor kommer disse oljene fra, og hvorfor må vi fjerne dem fra overvannet?

Reduser flomrisikoen i byene på en bærekraftig måte

God overvannshåndtering blir stadig viktigere. Så hvordan skaper vi et overvannsnett som er bærekraftig og klart for å møte fremtidens behov?

Hvordan behandle forurenset overvann?

Menneskelig aktivitet skaper forurensninger som ender opp i overvannet. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan overvannet kan behandles.

Spennende endringer i Uponor Infra

Uponor Infra har ønsket å gå dypere inn i enkelte produktområder – spesielt overvannshåndtering. Dette har resultert i behov for å utvide bedriften.