Produkter

Overvannsmagasin

Overvannsmagasiner lagrer og forsinker overvannet

Lagring og fordøying av overvann i magasin kontrollerer overvannet nær kilden. Magasinene fremstilles av Weholite i PE eller i PP som Uponor IQ for tette, bærekraftige systemer med lang levetid.

Rørene fås i dimensjoner fra 300 til 3500 millimeter. Magasinene er tilgjengelige både som løse rørdeler og designede system. Standardsystemene baseres på rør i dimensjoner 400–1200 millimeter og finnes på lager for rask levering.

Dimensjonering

For å kunne dimensjonere overvannsledninger, må man dele opp områdene etter beskaffenhet. For eksempel vil ikke vann renne like fort i skoger, parker og på andre grøntområder som fra tak, veier og hardstampede overflater. At vann renner med ulik hastighet i forskjellige miljøer, kaller man avrenningskoeffisient. En annen parameter er selvsagt størrelsen på overflatene i området som skal beregnes ved dimensjonering av dagvannledninger. Er du usikker på hvordan man dimensjonerer?

Kontakt oss – vi er eksperter på håndtering av overvann!
Uponor dreneringssystem fordelar

Fordeler med overvannsmagasin

  • Rørdimensjoner fra 400 til 3500 mm
  • Helt tette systemer
  • Lang levetid
  • Lette å håndtere og installere
  • Tradisjonelle eller designede løsninger

Weholite-løsninger for overvann

Vi kan ikke stoppe regnet, men vi kan hjelpe til med å forebygge oversvømmelser

Weholite- eller Uponor IQ-magasin

Mer om overvannsmagasiner

Uponor IQ Overvannsrør

Uponor IQ Overvannsrør

Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

PDF 3 MB
IQ Drens

IQ Drens

IQ Drens

PDF 773 KB

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Mer fra Uponor Infra

Produkter

Plastrør og deler for en bærekraftig fremtid

Løsninger

Løsninger i plast for en bærekraftig fremtid

Overvannssystem

Våre systemer for håndtering av overvann

Uponor Infra Prosjektservice

Uponor Infra Prosjektservice – til tjeneste!