Produkter

Infiltrasjon av overvann

Infiltrasjon er en effektiv og miljøvennlig måte å rense overvann på

Overvannshåndtering er en stor utfordring i områder med harde overflater, der naturlig infiltrasjon av overvannet ikke er mulig. Infiltrasjonssystemer er effektive løsninger for behandling av overvann nær kilden. Overvannet filtreres gjennom jorden og videre til grunnvannet. Når regnet forsvinner i bakken, betyr det en økning i grunnvannet. Mange kommuner jobber derfor for å begrense mengden overvann, som renner inn i avløpsnettet fra blant annet parkeringsplasser og store offentlige bygninger.

Systemer og produkter for infiltrasjon av overvann brukes til private, offentlige og industrielle områder eller til takområder fra leilighetsbygg, kontorbygg og til veier og parkeringsplasser. Uponor Infra's sortiment består av infiltrasjonsrør, overvannskassetter og overvannstunneler.

Infiltrasjonssystem fra Uponor Infra

Storm water infiltration in Vantaa Finland | Uponor

Enkel og pålitelig overvannsløsning ❯


Håndtering av overvann med Uponor IQ infiltrasjonsrør

Uponor IQ infiltrasjonsrør er en enkel og pålitelig løsning

Innovasjonen vår; Uponor IQ-infiltrasjonsrør

Uponor IQ Overvannsrør

Uponor IQ Overvannsrør

Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

PDF 3 MB
FDV IQ Infiltrasjonsrør PP

FDV IQ Infiltrasjonsrør PP

FDV IQ Infiltrasjonsrør PP

PDF 152 KB

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Mer om håndtering av overvann

Smarte løsninger for overvannshåndtering

Standard eller skreddersydde alternativer

Uponor IQ overvannssystem

Uponor IQ er et system for håndtering av regn- og smeltevann

Weholite for håntering av overvann

Weholite er et system for blandt annet håndtering av overvann og spesialapplikasjoner

Overvannsmagasin

IQ eller Weholite-magasin i dimensjon 800 til 3500 mm