Infiltrasjon av overvann

Infiltrasjon: effektiv og miljøvennlig overvannsbehandling

Behandling av overvann er en stor utfordring i områder med harde overflater, der naturlig infiltrasjon av overvannet ikke er mulig. Infiltrasjonssystemer er effektive løsninger for behandling av overvann nær kilden.

Overvannet filtreres gjennom jorden og videre til grunnvannet. Når regnet forsvinner i bakken, betyr det en økning i grunnvannet. Mange kommuner jobber derfor for å begrense mengden overvann som renner inn i avløpsnettet fra blant annet parkeringsplasser og store offentlige bygninger.

Systemer og produkter for infiltrasjon av overvann brukes til private, offentlige og industrielle områder, til takområder fra leilighetsbygg og kontorbygg og til veier og parkeringsplasser. Uponor Infras sortiment består av infiltrasjonsrør, overvannskassetter og overvannstunneler.

Våre løsninger for infiltrasjon av overvann

Teknisk dokumentasjon

Brosjyre - Uponor IQ Overvannsrør

Brosjyre - Uponor IQ Overvannsrør

Les om Uponor IQ; et komplett system til overvannshåndtering

PDF 3 MB
FDV for Uponor IQ rørsystemer i PP

FDV for Uponor IQ rørsystemer i PP

Se FDV for rørsystemer i Uponor IQ

PDF 127 KB

Uponor IQ infiltrasjonsrør – en enkel og pålitelig løsning

Kontakt overvannseksperten vår

Kenneth Gjenga

Produktspesialist overvannssystemer