Produkter

Uponor IQ Overvannsrør

IQ Overvannsrør - En bærekraftig og kostnadseffektiv løsning

Uponor IQ overvannsrør er en del av Uponor IQ systemet, et plastrørsystem for overvannshåndtering. Rørene benyttes som overvannsledning og stikkledninger i kommune- og transportsektoren såvel som i jordbruk og skogsbruk.

Uponor IQ rør er produsert i samsvar med EN 13476-3, og dimensjoner opp til 800 mm er Nordic Poly Mark merket. Røret er dobbeltvegget med glatt, hvit instide og integrert muffe. Installasjon med tetningsringer garanterer en helt vanntett ledning. Dimensjon 800-1200 mm leveres med muffe og spissende. Overvannssystemet er laget av PP - et holdbart materiale med 100 års levetid.
Uponor IQ rør

Overvannsrøret Uponor IQ

  • 100 års livslengde
  • Vanntett system
  • Komplett system med rør, deler og kummer
  • Hvit innside for enkel inspeksjon
  • Intergrert muffe gir 50 % færre skjøter
  • Godkjente iht. Insta-Cert och Nordic Poly Mark i dimension 200-800 mm
  • Rør kombinert med magasin eller produkter for infiltrasjon av overvann gir ett optimalisert system

Er du her for å ta IQ testen?

Hvis du vet svarene uten å ha sett fasiten, kan du sannsynligvis også forklare hvorfor du installerer Uponor IQ i ditt neste overvannsprosjekt. En av grunnene kan være at Uponor IQ har en levetid på 100 år eller mer og er sertifisert og testet for nordiske forhold.

Spørsmål og svar

Overvannshåndtering med Uponor IQ

Sortiment Uponor Infra Overvann 2020

Sortiment Uponor Infra Overvann 2020

Sortiment overvann

PDF 2 MB
Uponor IQ Overvannsrør

Uponor IQ Overvannsrør

Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

PDF 3 MB

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Les mer om overvannshåndtering

Magasinering

IQ eller Weholite-magasin i dimensjon 800 till 3500 mm

Infiltrasjon

Infiltrasjonsrør, kassetter og tunneler er et trygt og holdbart alternativ for rensing av overvann