Produkter

Dreneringssystem

Drenering av veier, hus og jordbruksarealer i rør med 100 års levetid

Uponor Infra har utviklet effektive systemer for alle typer drenering – f.eks. av jorder som står under vann, avvannning av anleggsplasser, når bakken inneholder leire eller silt, optimering av idrettsplasser, for beskyttelse av avlinger, når grunnmurer skal holdes tørre, og for drenering av grøfter. I sortimentet inngår rør, kummer og deler for hus-, vei- og jordbruksdrenering.

Veidrenering

Uponor IQ er et system for både drenering og håndtering av overvann. Systemet brukes til drenering av veier, jernbaner, rullebaner, deponier, varmekulverter m.m. For drenering av veier tilbyr vi to typer rør: fullslissede og toppslissede. Rørene fås i størrelser fra 110 m til 450 mm.

Husdrenering

Komplett sortiment av rør, deler og kummer for alle typer byggeprosjekter. Lav vekt og rette lengder gjør rørene enkle og smidige å installere. For drenering av hus brukes fullslissede rør med slissetype 2. Disse rørene fås i størrelsene 110/95 og systemet innbefatter også deler som f.eks. flex-bend, flex-grenrør, T-spylerør, bender og pumpekummer.

Jordbruksdrenering

Detaljdrenering av jordbruksarealer muliggjør rask oppstart om våren og tidlige avlinger med redusert ugressbekjempelse samtidig marken får god bæreevne. Det finnes fem typer rør: svarte og hvite standardrør, blå spesialrør, rør med kokosfilter og rør med polyfilter i størrelser fra 50 til 145 mm. Til systemet hører også deler.

Godkjenninger

Uponor-produktene for jordbruks-, vei- og husdrenering fremstilles og testes iht. Svensk Standard SS 3520 og SS 3542. Veidreneringsproduktene fremstilles og testes iht. SS-EN 13476:2007 og er godkjent iht. tilleggskrav i Nordic Poly Mark. De er typegodkjent av SITAC TG-nr. 0628/79 og oppfyller krav TRVK 2011:072 i svensk veitrafikklov.
Uponor dreneringssystem fordelar

Fordeler med dreneringsprodukter

  • Effektive løsninger
  • Bredt bruksområde og sortiment
  • Enkel og smidig håndtering og installasjon
  • Laget av bærekraftige og sikre plastmaterialer
  • Dreneringsrør for husdrenering er korrosjonsbestandige og kjemisk resistente

Produkter for drenering av hus, veier og jordbruk

Husdrenering

Drenering av alle slags bygninger

Veidrenering

Drenering av veier i topp- eller fullslissede rør

Jordbruksdrenering

Drenering av jordbruksarealer i rør med filter, standard, spesial i PE eller PVC

Mer om drenering

IQ Drens

IQ Drens

IQ Drens

PDF 773 KB

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Mer fra Uponor Infra

Overvannssystem

Rør og deler for håndtering av overvann

Spillvannssystem

Ultra-familien = Ultra Rib 2, Ultra Double og Ultra Classic