Drensrør | Dreneringsrør

Drenering i rør med designet levetid på 100 år

Uponor Infra har utviklet effektive systemer for alle typer drenering – f.eks. av grøfter, jorder som står under vann, bakker som inneholder leire eller silt,  grunnmurer som skal holdes tørre, for avvannning av anleggsplasser, optimering av idrettsplasser og beskyttelse av avlinger. I sortimentet inngår dreneringsrør, kummer og deler laget av bærekraftige og sikre plastmaterialer med lang levetid.

Uponor Infras produkter for jordbruks-, vei- og husdrenering fremstilles og testes iht. Svensk Standard SS 3520 og SS 3542. Produkter til vei fremstilles og testes iht. SS-EN 13476:2007 og er godkjent iht. tilleggskrav i Nordic Poly Mark. De er typegodkjent av SITAC TG-nr. 0628/79 og oppfyller krav TRVK 2011:072 i svensk veitrafikklov.

Våre drensrør for hus, veier og jordbruk

Husdrenering

Vi har komplett sortiment av rør, deler og kummer for drenering av alle slags bygninger. Våre dreneringsrør for husdrenering er korrosjonsbestandige og kjemisk resistente.

Veidrenering

Uponor IQ brukes til drenering av veier, jernbaner, rullebaner, deponier, varmekulverter og mer. Vi tilbyr fullslissede og toppslissede rør for effektiv veidrenering.

Jordbruksdrenering

Våre systemer for drenering av jordbruksarealer består av ulike typer rør: standard, med filter, spesial i PE eller PVC, samt tilhørende deler.

Teknisk dokumentasjon

IQ Drens

IQ Drens

IQ Drens

PDF 773 KB

Vil du vite mer om våre dreneringssystemer?