Produkter

Veidrenering

Veidrenering med Uponor IQ dreneringsrør

IQ-dreneringsrør er en del av Uponor IQ – et rørsystem for håndtering av overvann. Rørene brukes som dreneringsrør i veier, i kommuner, i kommersiell virksomhet, for husdrenering samt innenfor skog- og jordbruk.

Sortimentet innbefatter full- og toppslissede rør. Rørene har en integrert muffe og er utført som dobbeltveggrør med glatt innside. Uponor IQ dreneringsrør kan installeres der det forekommer tung trafikk, f.eks. veier, skråninger og rullebaner med en fyllingsgrad på 0,8–6 meter.

Systemet er laget av PE – et plastmateriale som utmerker seg gjennom holdbarhet og lang levetid.

Godkjenninger

Produktene for veidrenering er godkjent iht. SS 3520 og SS 3542. De fremstilles og testes iht. SS-EN 13476:2007 og er godkjent iht. tilleggskrav i Nordic Poly Mark. Systemet er dessuten typegodkjent av SITAC TG-nr. 0628/79 og innfrir kravene i TRVK 2011:072 i svensk veitrafikklov.
Uponor dreneringssystem fordelar

Fordeler med veidreneringsrør

  • Forventet levetid på 100 år
  • Hvit innside for enkel inspeksjon
  • Utmerkede materialegenskaper
  • Sterk og bærekraftig løsning

Topp- og fullslisset

Mer om veidrenering

IQ Drens

IQ Drens

IQ Drens

PDF 773 KB

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Mer fra Uponor Infra

Dreneringssystem

Rør og deler for drenering av veier, jordbruk og alle typer bygninger

Overvannssystem

Rensing, magasinering, infiltrasjon, gjennomstrømmingsregulering, pumpekummer, Weholite, Uponor IQ for håndtering av overvann

Spillvannssystem

Rør for naturlig fall: Ultra Rib 2, Ultra Double og Ultra Classic