Produkter

Jordbruksdrenering

Rask oppstart om våren og tidlige avlinger med effektiv drenering

Detaljdrenering av jordbruksarealer gir effekt både i tørre og regnfulle år. Bruks- og avlingskostnadene reduseres takket være:
 
 • Rask oppstart om våren og tidlige avlinger
 • Redusert ugressbekjempelse
 • Bakken får god bæreevne
 • Mindre ugress
 • Mindre skader gjennom jordpakking
 • Bedre vannforsyning
 • Effektivt opptak av vekstnæring
 • Tidig opptørking og tidlig såing
 • Bedre overvintring for frøene som sås om høsten
 • Bedre rotutvikling ved at det kommer luft inn i jorden
Installasjon

Uponor-dreneringsrørene skal alltid installeres og kontrolleres i tråd med gjeldende nasjonale regler og forskrifter. De korrugerte dreneringsrørene er dimensjonerte for en installasjonsdybde på mellom 0,4 m og 6,0 m. Dreneringsledningene dekkes med materiale som gir god vanngjennomstrømning og beskytter mot gjenslamming.

Leggeanvisninger

"Leggeanvisninger for jordbruks- og veidrenering" fra Jordbruksverket anbefales.

Godkjennelser og kvalitet

Dreneringssystem fremstilles og testes iht. SS 3520 og SS 3542.

Les mer om drenering av jordbruksarealer i Uponor Teknisk Handbok
Uponor dreneringssystem fordelar

Fordeler med dreneringsrør for jordbruket

 • Fremstilles og testes iht. SS 3520 og SS 3542
 • Løpende kontroller av stivhet, strekk- og slagfasthet
 • Enkle å håndtere og installere

Produkter for jordbruksdrenering

Mer om jordbruksdrenering

IQ Drens

IQ Drens

IQ Drens

PDF 773 KB

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Mer fra Uponor Infra

Overvannssystem

Rør og deler for transport av overvann

Spillvannssystem

Ultra-familien består av tre rør: Ultra Rib 2, Ultra Double og Ultra Classic

Dreneringssystem

Produkter for sikker og effektiv drenering av bygninger, veier og jordbruksarealer