Produkter

Behandling av overvann

Behandling av overvann med tradisjonelle eller skreddersydde løsninger

Når det gjelder forurensning i overvann kan man resonnere i generelle termer samtidig som man er klar over at tilpasning kan være nødvendig. Mesteparten av forurensningene er partikkelbundet og i mange tilfeller kan rensing oppnås ved ganske enkelt å fjerne sedimentene. Den mest tradisjonelle måten å rense overvann på er gjennom sandfangskummer.

Det er stort fokus på overvannshåndtering og de tradisjonelle produktene er supplert med innovative nye produkter som filterkummer regnbedd, kummer med integrerte filtre og skreddersydde sedimentasjonskummer hvor dybde og diameter justeres etter maksimal strømning, vannhastighet, ønsket behandlingsresultat og sedimentkapasitet.
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fordeler med renseprodukter

  • Smart Trap er testet i 4 år og har en bevist høy renseeffekt
  • Filterkum renser både tungmetaller og olje
  • Regnbedd tar vare på vannet nær kilden
  • Vortex er en kum som er helt skreddersydd etter kundens ønsker.
  • Vault kan tilpasses i rørmagasiner

Uponor filterkum

Følg en regndråpe

Våre produkter for rensning av overvann