Rensing av overvann

Bredt utvalg av produkter for rensing av overvann

I dag er de tradisjonelle produktene for overvannshåndtering supplert med innovative nye produkter som filterkummer, regnbed, kummer med integrerte filtre – og ikke minst skreddersydde sedimentasjonskummer der dybde og diameter justeres etter maksimal strømning, vannhastighet, ønsket behandlingsresultat og sedimentkapasitet.

I vårt sortiment finner du blant annet Smart Trap, som er en løsning testet over flere år, med bevist høy renseeffekt. Uponor Filterkum renser både tungmetaller og olje, mens Regnbed tar vare på vannet nær kilden. Vi har også Vortex, som er en kum helt skreddersydd etter kundens ønsker – og Vault, som kan tilpasses i rørmagasiner.

Våre løsninger for overvannsrensing

Lær mer om produktene

Hvorfor må vi rense overvannet?

Teknisk dokumentasjon

FDV for Weholite magasiner, tanker og kummer

FDV for Weholite magasiner, tanker og kummer

FDV for magasiner, tanker og kummer for overvann i Weholite

PDF 126 KB

Kontakt overvannseksperten vår

Kenneth Gjenga

Produktspesialist overvannssystemer