Strømningsregulering

Strømningsregulering for store mengder overvann

Strømningsregulering brukes når man midlertidig ønsker å stoppe overvann, for eksempel ved kraftig regn som det kommunale nettet muligens ikke er designet for. Strømningsregulatoren plasseres enten før, etter eller direkte i et reservoar, eller i en separat kum. Løsningen sikrer at overvannsledningen ikke belastes med for mye vann.

Uponor Flow control består av spesialproduserte magasiner og/eller kummer med innebygde strømningsregulatorer, dimensjonert for maksimal flyt. Produktene utvikles i nært samarbeid med eksterne leverandører – noen av markedets mest erfarne produsenter av strømningsregulatorer. Her kan du være trygg på å få tette og sikre systemer med lang levetid.

Teknisk dokumentasjon

FDV for Weholite magasiner, tanker og kummer

FDV for Weholite magasiner, tanker og kummer

FDV for magasiner, tanker og kummer for overvann i Weholite

PDF 126 KB

Kontakt overvannseksperten vår

Kenneth Gjenga

Produktspesialist overvannssystemer

Flere overvannsløsninger