Produkter

Strømningsregulering

Strømningsregulering for store mengder overvann

Strømningsregulering brukes når man midlertidig ønsker å stoppe overvann, for eksempel ved kraftig regn som det kommunale nettet muligens ikke er designet for. Strømningsregulatoren plasseres enten før eller etter et reservoar, direkte i reservoaret eller i en separat kum, for å sikre at overvannsledningen ikke belastes med for mye vann.


Uponor Flow control består av spesialproduserte produkter. Produktene utvikles i nært samarbeid med eksterne leverandører, noen av markedets mest erfarne produsenter av strømningsregulatorer. Våre produkter er dimensjonert for maksimal flyt og produktene er magasiner og/eller kummer med innebygde strømningsregulatorer.

Kontakt oss for dimensjonering!
Benefits of infrastructure products | Uponor

Fordeler med strømningsregulering

  • Spesialproduserte produkter
  • Tett samarbeid med eksterne leverandører for optimaliserte produkter
  • Minimalt vedlikehold
  • Produkter designet for maksimal flyt
  • Tette og sikre systemer med lang levetid

Vedlikehold og tilsyn