Reduser flomrisikoen i byene på en bærekraftig måte

Ekstremværet øker, også her til lands. Selv om vi i Norge har vært vant til store værvariasjoner, så har vi den siste tiden sett at mange byer ikke er rustet for de voldsomme nedbørsmengdene som følger med klimaendringene. I mange byer er rett og slett ikke dagens infrastruktur tilstrekkelig. Ofte er det gammelt overvannsnettverk, hvilket fører til utfordringer med kapasiteten. God overvannshåndtering blir stadig viktigere. Så hvordan skaper vi et overvannsnett som er bærekraftig og klart for å møte fremtidens behov?

Overvannet må renses før det når resipientene

Det er viktig å bevare vannkvaliteten i innsjøer, dammer, elver og andre resipienter. For å beskytte resipientene mot forurensning, kreves det løsninger som renser vannet før det når frem til dem.

En utfordring i mange byer er å bygge løsninger som får plass i begrensede arealer. Her er for eksempel regnbed et godt alternativ. Vårt regnbed er et kompakt produkt som samler opp, forsinker og renser vannet for stoffer som tungmetaller og oljer. Løsningen passer til både urbane områder og boligfelt. Regnbedet kan installeres nedgravd eller over bakken, som en separat enhet eller flere enheter i rekkefølge. Denne løsningen er lett å dimensjonere etter prosjektets behov.

Andre løsninger inkluderer filterkummer, sandfangskummer og sedimentasjonskummer i ulike dimensjoner.

Reguler vannføringen med fordrøyningsløsninger

For å unngå at man får vannføring oppstrøms, må man regulere hvor mange liter vann som slippes ut i elver eller rørsystemer per sekund. I den forbindelse er fordrøyning viktig.

Fordrøynigsmagasiner er en kostnadseffektiv måte å redusere flomrisikoen i byene på. Disse tankene bidrar til å samle opp avrenning og føre vannet videre i kontrollert fart.

Uponor Infra tilbyr overvannsmagasiner fremstilt av Weholite i PE, eller av Uponor IQ i PP. Hos oss kan du få magasiner med en diameter fra 300-3500 millimeter.

Se intervjuet fra World Water Congress

Artikkelen er basert på intervju med Rickard Granath, ansvarlig for overvannsløsninger, og Jean Saarinen, salgssjef for overvann i Uponor Infra. Samtalen ble filment på World Water Congress 2022, i København.

Hvordan skaper man bærekraftige overvannssystemer?

Overvannssystemer bidrar i seg selv til å imøtekomme klimaendringene, og er et viktig ledd i å skape en bærekraftig infrastruktur. Bærekraft kan også sikres gjennom riktig materialvalg. For eksempel kan man ved bruk av fossilfri plast redusere karbonavtrykket med opptil 70 %. EPD-er (Environmental Product Declaration) viser miljøpåvirkningen fra produktet, produksjonskjeden, installasjon og produktets livstid. Dette kan benyttes til å sammenligne ulike produkter basert på miljøavtrykk.

Overvann kan være en god ressurs, og vi ser en økende interesse for gjenbruk av overvann. Her må man riktignok vurdere hvilke bruksområder dette egner seg for. Ofte kan overvannet benyttes til å eksempelvis vanne grøntarealer eller skylle ned i toalettet. Dette er situasjoner der vi i dag ofte bruker drikkevann, til tross for at det kanskje ikke er nødvendig.

Få eksperthjelp med ditt overvannsprosjekt

Overvann er et stort tema, og mange sliter med å vite hvordan de skal angripe problemet. Uponor Infras overvannsspesialister står klare til å hjelpe deg med ditt overvannsprosjekt. Vi har løsninger med et bredt spekter av funksjoner, og utvikler gjerne nye produkter som imøtekommer dine prosjektbehov.

Ønsker du mer informasjon? Kontakt gjerne vår overvannsspesialist, Kenneth Gjenga.
Hør intervjuet som podcast
Du kan også lytte i din podcast-app
Apple Podcast
Apple Podcast
Google Podcast
Google Podcast
Mer innhold fra Uponor Infra

Hvordan behandle forurenset overvann?

Menneskelig aktivitet skaper forurensninger som ender opp i overvannet. I denne artikkelen tar vi for oss hvordan overvannet kan behandles.

Spennende endringer i Uponor Infra

Uponor Infra har ønsket å gå dypere inn i enkelte produktområder – spesielt overvannshåndtering. Dette har resultert i behov for å utvide bedriften.

Kvalitet over kvantitet i overvannshåndteringen

Hittil har de fleste styringssystemer for overvann vært basert på en kvantitetsstyringstilnærming, heller enn kvalitet. Dette mener vi bør endres.

Overvannstanker eller kassetter?

I en æra med voksende infrastrukturbehov og -krav, krever valget av de beste overvannssystemene nøye overveielse.