Nedstigningskummer

Nedstigningskummer

1054415 / 322 20 26

KUM 400/400 T1 RETT RØDBRUN

KUM 400/400 T1 RETT RØDBRUN
KUM 400/315 T4 HØYRE FOR GLATT STIGERØR
KUM 400/315 T3 VENSTRE FOR GLATT STIGERØR
SEWER CHAMBER 400/315 T2 PP FOR CORRUGATED RISER
SEWER CHAMBER 400/315 T1 PP FOR CORRUGATED RISER
KUM 400/250 T4 HØYRE FOR GLATT STIGERØR
KUM 400/250 T3 VENSTRE FOR GLATT STIGERØR
SEWER CHAMBER 400/250 T2 PP FOR CORRUGATED RISER
SEWER CHAMBER 400/250 T1 PP FOR CORRUGATED RISER
SEWER CHAMBER 400/200 T2 PP FOR CORRUGATED RISER
SEWER CHAMBER 400/200 T1 PP FOR CORRUGATED RISER
SEWER CHAMBER 400/160 T2 PP FOR CORRUGATED RISER
SEWER CHAMBER 400/160 T1 PP FOR CORRUGATED RISER
SEWER CHAMBER 400/110 T2 PP FOR CORRUGATED RISER
SEWER CHAMBER 400/110 T1 PP FOR CORRUGATED RISER
STORM INSPECTION CHAMBER D800/560-500T WL PE BLIND ROUND COVER SET