Produkter

PE100RC

Skreddersydde prosjekter med Uponor PE100RC-trykkrør

Trykkrørsystemet består av et svart PE100RC-medierør i polyeten for transport av drikkevann, avløpsvann og gass. Røret er laget av PE100RC, som er en variant av PE100. PE100RC har de samme gode egenskapene som PE100, men gir bedre motstand mot punktlaster. Røret fås i dimensjonene 75–1200 SDR 26-11 i trykklassene fra 6 til 16 bar. PE100RC-røret har en forventet levetid på over 100 år, er slagfast, kjemisk resistent og korrosjonsfritt, motstår løsemidler og takler punktlaster. Den glatte innsiden sørger for optimal gjennomstrømning i ledningen og dermed høy driftssikkerhet. Den lave vekten gjør dessuten røret enkelt å håndtere og installere.

PE100RC-rørene sammenføyes med elektromuffesveising (EF), buttsveising og mekaniske koblinger. Mindre størrelser sammenføyes med EF og de større med buttsveising. De ulike sveisemetodene har dels økonomiske, dels tekniske årsaker. Sveisingen gjør at man får et helt tett system med høy strekkfasthet. For å få en tett og sikker ledning må sveisingen utføres riktig. Det finnes standarder og forordninger for sveising av plastrør – sågar utdanning for installatører finnes. Sveising kan utføres ved -20° C, men ved slike temperaturer er det ekstra viktig at sveisearbeidet utføres riktig. Sveising skal alltid utføres med beskyttelse mot vind og vær og rørene skal være plugget for å unngå kuldedrag.

PE100RC-rørene er sertifisert iht. Nordic Poly Mark og oppfyller kraven i EN 12201 og INSTA SBC EN 12201. Rørene innfrir dessuten de finske og danske drikkevannskravene.

Farger
 
  • For spillvann: svart med brune striper
  • For drikkevann: svart med blå striper
  • For gass: svart med gule striper

PE100RC-rørene fremstilles etter bestilling eller iht. prosjektspesifikasjon. Kontakt kundeservice på tlf. +46 33 172 500 for mer informasjon.
Uponor dreneringssystem fordelar

Fordeler med PE100RC

  • Klarer punktlaster
  • Resistente mot korrosjon og kjemikalier
  • Lavfriksjonsrør
  • Lang levetid
  • Lav vekt
  • Høy slagstyrke

Vi tilbyr partnerskap med én kontakt gjennom hele prosjektet.

Trenger du et skreddersydd produkt, eller en nøkkelferdig løsning på global skala? Vi tilbyr full støtte innen: design og beregninger, skreddersydde produkter, felttjenester, teknisk support og prosjektledelse.

Mer fra Uponor Infra

Uponor Trykkrørsystem

Rør for trykksatt avløp eller drikkevann

Uponor Infra Prosjektservice

Uponor Infra Prosjektservice – når standardløsningene ikke strekker til