Metsä Groups nye bioproduktfabrikk i Äänekoski

En holistisk, fleksibel tilnærming er nøkkelen til å følge tidsskjemaet

Når industrilederen innen skogprodukter, Metsä Group fullførte sin nye mølle for bioprodukter i Äänekoski, Finland, ble det den Nordlige halvkulens største treforedlingsanlegg. Verdsatt til 1,2 milliarder euro, og med en konstruksjonstimeplan uten rom for forsinkelser, åpnet installasjonen etter planen i august, 2017, med start av leveringer av masse til kundene bare én måned senere.

Avgjørende for at Metsä Group kunne holde disse viktige tidsfristene var deres tidlige og nære samarbeid med Uponor Infra. Med oppgaven å levere det meste av den kommunale infrastrukturen – inkludert vann-, kloakk- og overvannsrør, og også brønner og brønndeler – visste Metsä Group at de kunne stole fullt på Uponor Infras påviste 360-tilnærming for å få jobben gjort.

Uponors holistiske 360-tankegang betyr å fokusere deres beste kunnskap og erfaring i nær konsultasjon med sine partnere og klienter gjennom alle fasene i et prosjekt – for å sikre den helhetlige flyten av løsningen, prosessen og
operasjonen.

Fleksibilitet på stedet sikret betimelig ferdigstillelse

Konstruksjonstimeplanen var faktisk så stram, og med så mange forskjellige aspekter av prosjektet som måtte bygges samtidig, at trafikkork med arbeidskjøretøyer truet med å forme seg på stedet. Og i tillegg var den gamle massefabrikken, som nå er stengt og avventer rivning, i full drift under hele konstruksjonsperioden.

Metsä Group fant i Uponor Infra en erfaren partner som ikke bare kunne produsere og installere et bredt spekter av viktige prosjektløsninger for infrastruktur, men som også kunne konsultere tett, og fra starten av med hensyn til de mest effektive og effektive-å-implementere teknologiene og designene som ville sikre en glatt integrert konstruksjonsprosess. Det var ikke bare Uponors kompetanse – det var tankegangen deres.

“Mot slutten… la rørene seg nesten selv”
Selskapet som ble gitt ansvaret for å koordinere det meste på stedets forskjellige prosjektkontrakter var Graniittirakennus Kallio, og de var også ansvarlige for installeringen av den nye møllens omfattende rørarbeide under bakken. Prosjektformannen deres, Arto Korhonen kommenterte at selv med sine 20 år med erfaring innen feltet, var han fortsatt forbløffet over at et så kompleks, storskala prosjekt ble utført etter planen: “Mot slutten av prosjektet, la rørene seg nesten selv, sammenlignet med de tidlige fasene, fordi vi tilpasset ting for å unngå det travleste konstruksjonsområdet. Samtidig ble daglige forhandlinger med andre entreprenører holdt på et minimum. Vi hadde også vesentlig nytte fra Uponor Infras løsning – som ba om rørinstallasjon i grunne renner, og dermed ikke krevde separate arbeidsintensive støttestrukturer."
Stora Enso Oulu 50 50 tablet mobile

Ferdig i god tid før tidsfristen

Uponor Infra’s 360° approach adds value to every project
Korhonen understreker også at “for at prosjektet skulle holde tidsplanen, måtte arbeidet med rørinstallasjon forløpe fleksibelt – på måter som ikke hindret andre tidssensitive konstruksjonsprosesser. I tillegg var det sporadiske overraskelser skapt av vanskelige grunnforhold.” Han bemerker at uventede endringer er det eneste permanente aspektet ved industriell konstruksjon, og at Uponor Infras nøye planlegging, omfattende off-site fabrikasjon og deres evne til å respondere fleksibelt på stedet med et øye på det helhetlige bildet, var alle med på å sikre at konstruksjonstidsfrister ble møtt. “Jeg har bare ros å gi Uponor. Til tross for diverse siste-minutt endringer i planene, ble gi gitt utmerket innsikt og støtte fra både Uponors salgs- og produksjonsstab,” legger Korhonen til.

Tidlige tvil erstattet av enestående utførelse
De første rørene måtte installeres og bygges i en kofferdam av spuntplanker, og de 22 meter lange rørdelene måtte kortes ned til 7–8 meter. Korhonen innrømmer nå at han på det tidspunktet tvilte på at de kunne overholde tidsplanen. “Vi klarte å innhente når vi hadde flyttet til demningsdelen. Etter det hadde installasjonen av rørelementene rask fremgang, noe som kompenserte for den trege starten.” Da ingen lagerplass var tilgjengelig, leverte Uponor Infra materialene på en logisk, betimelig måte ettersom arbeidet gikk fremover; lastebilene brakte de fabrikkerte rørdelene direkte fra fabrikken til arbeidsplassen.

Planlegging pluss holistisk tenkning er nøklene

Hva kan man lære fra prosjekter av denne størrelsen? Korhonen understreker at “når man bygger en fabrikk eller i enhver annen type storskala utvikling, må en fungerende infrastruktur, inkludert rør, veier, osv. planlegges på et tidlig tidspunkt. Dessverre planlegges infrastruktur ofte under siste trinn av designprosessen, noe som kan skape flaskehalser som ødelegger timeplanen.”