Aktualności

Akademia Uponor w Bydgoszczy

Firma Uponor Infra Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na seminarium Akademii Uponor, które odbędzie się podczas targów Wod-Kan, 21 maja 2019 r. w Bydgoszczy w Centrum Targowo-Wystawienniczym, ul. Gdańska 187.
Początek spotkania godz. 13.00.

Tematyka szkolenia skupia się wokół technicznych, ekonomicznych i prawnych zagadnień związanych z zagospodarowaniem wód deszczowych. Spotkanie to jest doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między projektantami, przedstawicielami uczelni i pracownikami sektora wodno-kanalizacyjnego. W trakcie szkolenia zostaną wygłoszone referaty przedstawicieli środowisk naukowych i ekspertów branżowych.


Program seminarium:
 
  • 13:00 – 13:30  Niezawodne systemy polietylenowe jako elastyczne i wielowariantowe rozwiązania do budowy rurociągów ciśnieniowych, kolektorów i retencji ścieków deszczowych. Istotne parametry materiałowe w projektowaniu systemów PEHD. Mgr inż. Paweł Pill, mgr inż. Paweł Birecki, Uponor Infra Sp. z o.o.
  • 13:30 – 14:15  Dokumentacja projektowa i nadzór nad prawidłową realizacją zamówienia publicznego finansowanego z funduszy UE w kontekście wyboru przez Zamawiającego/Inwestora projektanta i inżyniera kontraktu oraz zakresu ich obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności. Radca Prawny Radosław Harasim, Kancelaria Inter Med Consulting s.c.
  • 14.15 – 14.30  Przerwa na dyskusje
  • 14:30 – 15:00  Analiza kosztów systemu odzysku wody deszczowej dla budynku biurowego. Dr inż. Florian Piechurski, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
  • 15:30 – 16:00  Wybrane aplikacje kanałów retencyjnych. Prof. dr hab. inż. Daniel Słyś, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
  • 16:00 – 16.30  Wymiarowanie zbiorników i kanałów retencyjnych w kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej. Prof. dr hab. inż. Józef Dziopak, Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej
  • 16.30 – 17.00  Dyskusja
     
Udział w seminarium jest BEZPŁATNY!

Program seminarium w pdf

Serdecznie zapraszamy.