Aktualności

Tymczasowy rurociąg w Warszawie mógłby działać nawet 100 lat

Do połowy listopada działała w Warszawie unikalna na skalę światową awaryjna instalacja transportująca nieczystości z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni ścieków Czajka. W jej skład wchodził system 12 pomp oraz bypass, który tworzyły dwie nitki rurociągu o długości 1100 metrów każda. Funkcjonowanie tej nietypowej instalacji pozwoliło w ciągu 69 dni na przepompowanie ok. 14 mln m3 nieoczyszczonych ścieków, co uchroniło wody Wisły i Bałtyku przed zanieczyszczeniem.

Tymczasowy rurociąg Uponor Infra zatrzymał spust ścieków do Wisły po awarii systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni "Czajka"

Potrzeba budowy rurociągu tymczasowego pojawiła się w następstwie awarii systemu przesyłającego ścieki do oczyszczalni Czajka, do której doszło pod koniec sierpnia br. Uszkodzone zostały obie nitki kolektora GRP znajdującego się w tunelu pod dnem Wisły. By zatrzymać kontrolowany zrzut nieoczyszczonych ścieków do rzeki zdecydowano się na budowę tymczasowych przewodów. Wykorzystano do tego wyprodukowane przez firmę Uponor Infra rury PE-HD o średnicy DN1000 i o łącznej długości 2200 m (dwie nitki po 1100 m). Część rurociągu (łącznie około 2x250 m) ułożono na wybudowanym przez wojsko moście pontonowym. Część lądowa powstała przy wykorzystaniu przewodów SDR17, a wodna – SDR11. 

Rury dostarczano na plac budowy w 12, 15 i 18-metrowych odcinkach. Następnie łączono je metodą zgrzewania doczołowego, co zapewnia zachowanie jednolitej wytrzymałości konstrukcji na całej jej długości, a także, co bardzo ważne, w miejscu łączenia. Samo zgrzewanie prowadzone przez 6 ekip serwisowych Uponor Infra 24 godz. na dobę, trwało sześć i pół dnia.  Wykonanych zostało 146 zgrzewów. Każdy zgrzew przeszedł wewnętrzną kontrolę jakości Uponor, a dodatkowo także kontrolę zewnętrzną Instytutu Nafty i Gazu z Krakowa. Cała tymczasowa instalacja obsługiwana i nadzorowana była przez wojsko oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Więcej informacji na temat tej nietypowej instalacji można znaleźć w artykułach, które ukazały się w pismach branżowych, tj. w Nowoczesnym Budownictwie Inżynieryjnym nr 6/2019  i w Inżynierii Bezwykopowej nr 4/2019 oraz na portalu inzynieria.com:
 

Zobacz relację video z akcji ratowania Wisły

Ta katastrofa pokazuje, jak poważne konsekwencje dla ludzi i przyrody może mieć awaria systemów przesyłu ścieków. Rozwiązania projektowe Uponor Infra to nasza odpowiedź na najpoważniejsze problemy związane z infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną, transportową i przemysłową. Pojawiamy się wszędzie tam, gdzie standardowe produkty i rozwiązania zawodzą lub nie wystarczają. Dostarczamy nie tylko rury, ale także gotowe rozwiązania pod klucz.