Aktualności

Film z budowy docelowego alternatywnego układu przesyłowego w Warszawie

Zapraszamy na film z Warszawy z budowy docelowego alternatywnego układu przesyłowego (faza II), w którym zainstalownoo rury ciśnieniowe PEHD o rekordowej średnicy 1770 mm.

Nowo wybudowany rurociąg połączy rurociągi wykonane pod dnem Wisły z istniejącymi obiektami na terenie Zakładu „Farysa” (Bielany) i Zakładu „Świderska” (Białołęka). Zadaniem tej inwestycji będzie odciążenie układu rurociągów w tunelowym przejściu syfonowym pod rzeką Wisłą.
Inwestorem jest MPWIK Warszawa, a generalnym wykonawcą Budimex S.A.
Jest to kolejna wyjątkowa inwestycja Uponor Infra w Warszawie, rekordowa pod względem średnicy rurociągu ciśnieniowego w technologii PEHD (DN 1770 !)
Jesteśmy dumni z tego, że mogliśmy brać udział w tak ważnej dla miasta inwestycji.

Rekordowa średnica w Warszawie

  • Uponor Infra dostarczyła 232 m rur ciśnieniowych WehoPipe o rekordowej średnicy DN1770 PE100 SDR17 i 755 m rur ciśnieniowych WehoPipe DN1400 PE100 SDR17
  • Elementem dostaw były także łuki, tuleje i kołnierze
  • Ekipa serwisowa Uponor była odpowiedzialna za zgrzewanie doczołowe rur DN1400 i DN1770 i wparcie techniczne