Aktualności

Film z budowy trasy N-S w Rudzie Śląskiej

Zapraszamy na premierę filmu z budowy trasy N-S w Rudzie Śląskiej, która połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4. Trasa przebiega przez  tereny szkód górniczych. Inwestorem jest Urząd Miasta Ruda Śląska a generalnym wykonawcą firma Drogopol Sp. z o.o. z Katowic. Wartość inwestycji to 95 mln złotych, z czego przeważająca część pochodzi ze środków unijnych.

W połowie ubiegłego roku Uponor Infra podpisała umowę na dostawy rur ciśnieniowych i grawitacyjnych, studzienek oraz zbiorników na budowę trasy N-S w Rudzie Śląskiej. Inwestycja obejmuje budowę odcinka trasy N-S o długości prawie 1 km wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą tj. odcinek od ul. Kokota do ul. Bielszowickiej wraz z węzłem, przebudowę ul. Bielszowickiej do ul. 1 Maja, rondo na skrzyżowaniu tych dwóch ulic oraz odcinek ul. 1 Maja od ul. Bielszowickiej do ul. Gabora. Przewidziano również przebudowę obiektów inżynierskich: wiaduktów, mostów, przejść podziemnych, przepustów. Obecnie realizowany odcinek ma być gotowy w maju 2023 r.

Na budowę dostarczyliśmy:
  • rury WehoPipe PE DN1370mm PN12,5 SDR13,6 (1350m) do budowy magistrali wodociągowej 
  • rury Weholite SN8 DN300-600mm, 100 sztuk studni i komór z PE oraz 5 baterii zbiorników w średnicach DN2000 i DN2400 o łącznej pojemności ponad 1000m3 do budowy kanalizacji deszczowej
Za prace związane z połączeniem rur i spawaniem zbiorników odpowiada grupa serwisowa Uponor Infra. Ostatnio braliśmy udział w akcji posadawiania w wykopie ok. 400m rury ciśnieniowej DN1370mm w jednym odcinku za pomocą 3 koparek. Cała operacja trwała niespełna godzinę. 

Trasa N-S przebiega przez tereny szkód górniczych

Rury wykonane z PE są elastyczne i wykorzystując ich naturalny promień gięcia można je układać zgodnie z kierunkiem trasy niejednokrotnie rezygnując z kształtek. Ich niewielki ciężar pozwala obniżyć koszty transportu i montażu zarówno podczas rozładunku jaki podczas układania. Poza tym systemy PE bardzo dobrze sprawdzają się w terenie gdzie występują dynamiczne obciążenia. Co ważne mogą być stosowane na terenach szkód górniczych do IV kat. włącznie.