Aktualności

Film z instalacji zbiorników na stacji Warszawa Zachodnia

Zapraszamy na relację z przebudowy stacji Warszawa Zachodnia. W ramach tego projektu firma Uponor Infra dostarczyła 5 baterii zbiorników PEHD w zakresie średnic od dn1800 do dn2600mm o łącznej pojemności prawie 1400m3. Każdy ze zbiorników został wyposażony w zintegrowany regulator przepływu wykonany z polietylenu.

Pod koniec ubiegłego roku Uponor Infra Polska podpisała kontrakt na dostawy 5 baterii zbiorników retencyjnych SN8 o średnicy do DN2600mm w związku z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia”. Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a generalnym wykonawcą firma BUDIMEX S.A.

Dworzec Zachodni to największy węzeł kolejowy w Polsce. W ciągu doby przejeżdża tu około 1000 pociągów i obsługiwanych jest około 60 tysięcy pasażerów. Dlatego zastosowane rozwiązania muszą być niezawodne i przystosowane do pracy w wymagających warunkach obciążeń kolejowych. 

Zagospodarowanie wód deszczowych jest jednym z elementów rozbudowy dworca kolejowego. Rozpatrywane były różne technologie dla budowy zbiorników retencyjnych, ostatecznie zdecydowano się na Weholite PEHD.
Pierwsze dostawy ruszyły na początku 2021 roku i dwie baterie są już zainstalowane. Pozostałe baterie będą dostarczone do końca października. Warto dodać, że realizacja zadania wymaga bardzo dobrej koordynacji robót i dostaw ponieważ prace prowadzone są w samym centrum stolicy.

Wartość kontraktu na przebudowę Dworca Zachodniego to 1,9 mld złotych netto. Prace potrwają do końca 2023 roku. 

Kilka faktów z budowy

  • Cały kontrakt jest na 5 baterii zbiorników SN8 o średnicach od DN1800 do 2600 mm 
  • 3 baterie są u wkładzie równoległym i 2 w układzie szeregowym
  • Największa bateria składa się z 2 zbiorników DN2600 o długości 30,9 i 42,2 m i łącznej pojemości 380 m3.
  • Łączna pojemność wszystkich zbiorników to 1390 m3