Aktualności

Relacja z Konferencji Uponor

W Chorzowie odbyła się II konferencja „Infrastruktura podziemna terenów zurbanizowanych - Zastosowania systemów PEHD” zorganizowana przez firmę Uponor Infra wraz z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

II Konferencja Infrastruktura podziemna terenów zurbanizowanych. Zastosowania systemów PEHD.

Jeden dzień, dwie sesje, dwa panele dyskusyjne, osiem wykładów i pełna sala: tak wyglądała II Konferencja Infrastruktura Podziemna Terenów Zurbanizowanych – ZASTOSOWANIA SYSTEMÓW PEHD. Wydarzenie zorganizowane przez firmę Uponor Infra oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej PWiK odbyło się 10 kwietnia br. w Chorzowie.

Do udziału w konferencji zaproszono m.in. przedstawicieli trzech politechnik: Rzeszowskiej, Warszawskiej oraz Śląskiej. Co znamienne, wszystkie te osoby biorą także praktyczny udział w realizowanych w Polsce projektach związanych z infrastrukturą podziemną.
Dr inż. Florian Piechurski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej dokonał oceny sposobów i kosztów wykonania zbiorników do retencji wody deszczowej zbudowanych z różnych materiałów. 

O zaletach dobrze przygotowanej koncepcji w procesie realizacji inwestycji w obszarze sieci wod-kan mówił z kolei dr inż. Apoloniusz Kodura z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

Zastosowanie rur i materiałów z polietylenu dla nietypowych i wymagających mediów w trudnych warunkach terenowych stanowiło natomiast główny wątek referatu dra inż. Krzysztofa Wrzoska z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Dr Wrzosek skupił się w swoim wystąpieniu na omówieniu należącego do KGHM Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most. 

W chorzowskim spotkaniu uczestniczyło również dwóch prelegentów reprezentujących Politechnikę Rzeszowską (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury) – prof. dr hab. inż. Daniel Słyś oraz prof. dr hab. inż. Józef Dziopak. Prof. Słyś wyjaśniał zagadnienia związane z modelowaniem hydrodynamicznym systemów kanalizacyjnych. Opisał także najciekawsze przypadki zastosowania kanałów retencyjnych. Prof. Dziopak opowiadał o efektywnych sposobach rozbudowy systemów kanalizacyjnych, uwzględniając retencję ścieków.

Z kolei Paweł Pill, doradca techniczny Uponor Infra, mówił o tym, dlaczego niezawodne systemy polietylenowe są najlepszą odpowiedzią na rosnące oczekiwania wynikające z szybkiego rozwoju infrastruktury obszarów zurbanizowanych. Przykładem dynamicznie rozwijającej się aglomeracji jest Londyn dlatego w programie konferencji znalazł się również referat Simona Thomasa (Asset International Ltd) przedstawiony przez Jacka Tomczyka, kierownika działu technicznego i rozwoju produktu Uponor Infra, omawiający interesujące aspekty realizacji kolektorów ogólnospławnych Lee Tunnel z użyciem wielkośrednicowych rur PEHD Weholite.

Natomiast Łukasz Poterejko, kierownik działu techniczno-inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, wyjaśnił problematykę związaną z wykorzystaniem rur PE do budowy zbiorników retencyjnych w grawitacyjnych układach kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej.

Podsumowując spotkanie, Edyta Zalewska zaapelowała, by wszystkie strony procesu inwestycyjnego troszczyły się o pieniądze inwestowane w infrastrukturę podziemną. 
Dbajmy o to, żebyśmy wykorzystywali dobrej jakości materiały. Kontrolujmy takie rzeczy. To konieczne, bo zdarza się, że musimy naprawiać nowo wybudowane kanały. Istnieje potrzeba nie tylko projektowania dobrej jakości materiałów, ale również kontrolowania tego, czy dostawca, wykonawca zabudowuje rzeczywiście „jakość”, którą parametryzowaliśmy – stwierdziła.

Zapraszamy do zapoznania się z relacją filmową z konferencji.