Aktualności

Relacja z Konferencji Uponor

W stolicy Podkarpacia - Rzeszowie odbyła się kolejna III konferencja „Infrastruktura podziemna terenów zurbanizowanych - Zastosowania systemów PEHD” zorganizowana przez firmę Uponor Infra wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie.

III Konferencja Infrastruktura podziemna terenów zurbanizowanych. Zastosowania systemów PEHD.

Za nami III Konferencja Infrastruktura Podziemna Terenów Zurbanizowanych poświęcona zastosowaniu systemów PEHD. Wydarzenie, zorganizowane przez firmę Uponor Infra sp. z o.o. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rzeszowie, odbyło się 20 września br. w stolicy Podkarpacia.

W ramach dwóch sesji tematycznych, doświadczeniami podzieliło się sześciu ekspertów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i ekspertów branżowych. O niezawodnych systemach polietylenowych, jako odpowiedzi na rosnące oczekiwania wynikające z szybkiego rozwoju infrastruktury obszarów zurbanizowanych, mówił Paweł Pill, doradca techniczny Uponor Infra.

Politechnikę Warszawską (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska) reprezentował dr inż. Apoloniusz Kodura, który przygotował wystąpienie pt. „Dobra koncepcja połową sukcesu – czyli o znaczeniu koncepcji w procesie realizacji inwestycji sieci wod-kan”. Dr inż. Krzysztof Wrzosek na przykładzie Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most, wyjaśniał zagadnienia związane z zastosowaniem rur i materiałów z polietylenu dla nietypowych i wymagających mediów w trudnych warunkach terenowych.

W trakcie Konferencji środowisko naukowe reprezentowała także Politechnika Rzeszowska (Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury). Analizę rozwiązań materiałowych rur w aspekcie budowy systemów retencji ścieków przedstawił prof. dr hab. inż. Daniel Słyś, a prof. dr hab. inż. Józef Dziopak w swoim wystąpieniu opowiedział o efektywnych sposobach rozbudowy systemów kanalizacyjnych z uwzględnieniem retencji ścieków. Co istotne, wszyscy obecni na Konferencji reprezentanci uczelni biorą czynny udział w realizowanych w Polsce projektach związanych z infrastrukturą podziemną.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także prezentacja przygotowana przez Simona Thomasa, dyrektora zarządzającego firmy Asset International Ltd., oraz Pawła Pilla – dotycząca najciekawszych aspektów realizacji budowy kolektorów ogólnospławnych Lee Tunnel w Londynie w technologii PEHD Weholite. Po obu sesjach uczestnicy mieli czas na zadawanie pytań, gorące dyskusje oraz wymianę poglądów. Na koniec przygotowano pokaz montażu spawania ekstruzyjnego systemu Weholite, wykonany przez grupę serwisową Uponor Infra.

Podsumowując spotkanie, Edyta Zalewska dyrektor sprzedaży Uponor Infra zaapelowała, by wszystkie strony procesu inwestycyjnego troszczyły się o pieniądze inwestowane obecnie w infrastrukturę podziemną i by materiały wykorzystywane do budowy tej infrastruktury były systematycznie sprawdzane i testowane.

Fotogaleria z Konferencji Uponor

Image 1