Złoty medal EcoVadis 2023 dla UPONOR

Firma Uponor została wyróżniona złotym statusem w rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis 2023

 „W tym roku Uponor po raz pierwszy osiągnął status złoty. To wyróżnienie odzwierciedla wieloletnie zaangażowanie naszej firmy w realizację celów zrównoważonego rozwoju i przejrzystość w raportowaniu ESG. Nasz nowy plan na rzecz zrównoważonego rozwoju, przedstawiony w 2022 r., ukierunkował nasze działania i wyznaczył nowe ambitne cele w tym zakresie.  Plan zrównoważonego rozwoju Uponor dotyczy tych obszarów, na które mamy realny wpływ. Podjęliśmy zobowiązanie wobec naszych klientów, właścicieli, partnerów, pracowników i społeczeństwa –  że dołożymy wszelkich starań, aby nasze wysiłki przyniosły pozytywne rezultaty i aby zmniejszał się nasz ślad środowiskowy, oraz że zapewnimy pełną przejrzystość w obu przypadkach. Jestem bardzo dumny z zespołowego wysiłku pracowników Uponor z różnych części naszej organizacji, który przyczynił się do  poprawy naszego notowania w rankingu EcoVadis” – mówi Thomas Fuhr, dyrektor ds. technologii w Uponor Corporation.

„Wyniki Uponor w kategorii Praca i Prawa Człowieka oraz Zrównoważone Zamówienia znacznie się poprawiły. W pierwszej kategorii uzyskaliśmy podwyższone noty w obszarze Zdrowie i Bezpieczeństwo Pracowników, odnotowaliśmy także lepsze wyniki badań satysfakcji z pracy, opieki zdrowotnej w miejscu pracy i praktyk związanych z oceną wyników. Ocena w kategorii Zrównoważone Zamówienia poprawiła się dzięki włączeniu Kodeksu Postępowania Uponor do umów z dostawcami oraz przeprowadzenia przez Uponor pierwszej wstępnej oceny ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju dostawcy. Pomimo postępów, to właśnie w kategorii zrównoważonych zamówień pozostaje najwięcej do zrobienia” – mówi Ilari Aho, wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i spraw regulacyjnych.

Oparty na naszej strategii plan zrównoważonego rozwoju Uponor ma na celu maksymalizację pozytywnego wpływu firmy na klientów, pracowników i społeczeństwo, przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum naszego wpływu na środowisko. Plan - którego aktualny kształt został zatwierdzony w 2022 r., - był opracowywany we współpracy z naszymi klientami, pracownikami Uponor i innymi kluczowymi interesariuszami. W rozmowach z nimi stale przewijały się trzy tematy: działania w dziedzinie klimatu, gospodarka cyrkularna i przejrzystość. I właśnie te trzy obszary uwzględniliśmy w naszym planie zrównoważonego rozwoju, opracowując konkretne, mierzalne cele potrzebne do ich osiągnięcia. 

EcoVadis to międzynarodowa platforma współpracy specjalizująca się w ocenie zrównoważonego rozwoju biznesu i oferująca narzędzia do poprawy wydajności dla globalnych łańcuchów dostaw. W swoich badaniach analizuje politykę i działania poszczególnych firm, z uwzględnieniem publikowanych przez nie raportów dot. wpływu na środowisko, praw pracowniczych i praw człowieka, etyki i zrównoważonych zamówień. Metodologia EcoVadis opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact (UNGC) i ISO 26000.