Webinarium PRIK dla branży wod-kan

Zapraszamy na szóste bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Webinarium "Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych cz. 6" organizowane jest przez Stowarzyszenie PRiK oraz Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie”.
Udział w nim jest bezpłatny dla zarejestrowanych uczestników.

Link do rejestracji:
https://igwp.clickmeeting.com/wybrane-zagadnienia-techniczne-i-normalizacyjne-nowoczesnych-rozwiazan-sieci-wod-kan-cz-6
Termin webinarium:
27 czerwca 2023 r., godz. 9.00
Czas trwania: ok. 2,5 godziny

Webinar ma na celu przybliżenie uczestnikom wybranych zagadnień związanych z problematyką projektowania, budowy i eksploatacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Kierowany jest zarówno do projektantów, wykonawców jak i  eksploatatorów sieci wod-kan. W części szóstej omówione zostaną kwestie związane z:
  • deklaracjami środowiskowymi wyrobów budowlanych,
  • obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi rurociągów tworzywowych wg metodologii Molina i ATV,
  • wymaganiami formalno-prawnymi i normalizacyjnymi w odniesieniu do wyrobów budowlanych w procesie projektowania i realizacji inwestycji.
Program webinarium został przygotowany z uwzględnieniem pytań i wątpliwości, z którymi zwracają się do nas Klienci. W pierwszej prezentacji zostaną poruszone kwestie związane z deklaracjami środowiskowymi, które są obecnie dobrowolne, ale już wkrótce będą wymagane przez nowelizowane ustawy o wyrobach budowlanych oraz prawie zamówień publicznych. Prezentacja ma na celu przedstawienie podstawowych założeń deklaracji środowiskowych oraz wskazanie aspektów, które pomogą w porównywaniu parametrów deklaracji wystawianych przez producentów wyrobów budowlanych.
Druga prezentacja przybliży zagadnienia związane z metodologią wykonywania obliczeń statyczno-wytrzymałościowych rurociągów tworzywowych zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1295-1.
W trzeciej prezentacji, jej autor, postara się przybliżyć realia stosowania wyrobów budowlanych, w których muszą poruszać się uczestnicy procesu inwestycyjnego. Co to jest wyrób budowlany i jakie dokumenty powinny jemu towarzyszyć, to pytania na które postaramy się dać odpowiedź.

Mamy nadzieję, że prezentowane zagadnienia spotkają się z Państwa zainteresowaniem i przybliżą poruszane w nich zagadnienia techniczne, wykonawcze i podstawy prawne branży wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Program webinarium
  • Otwarcie, przedstawienie Stowarzyszenia PRiK i firm stowarzyszonych
  • Systemy z tworzyw termoplastycznych i ich wpływ na środowisko w oparciu o deklaracje LCA i EPD
  • Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe rurociągów wg metodologii Molina oraz metodologii ATV
  • Wymagania formalno-prawne i normalizacyjne w projektowaniu i realizacji inwestycji związanych z gospodarką wodną i ściekową
  • Sesja Q&A
Prowadzący:
Mariola Błajet  - Ekspert Stowarzyszenia PRiK 
Mateusz Dybiec - Ekspert Stowarzyszenia PRiK   
Piotr Falkowski – Dyrektor Biura Stowarzyszenia PRiK