Zaproszenie na webinar Uponor Infra i RetencjaPL

Korzyści współpracy inteligentnych zbiorników z błękitno-zieloną infrastrukturą

Serdecznie zapraszamy na nasze webinarium, organizowane wspólnie z firmą RetencjaPL
 
Data i godzina: 23 listopada o godz.10.00
 
Agenda:
 
  1. Część Wstępna: 
  • Omówienie możliwości optymalizacji parametrów inteligentnych zbiorników poprzez integrację z elementami błękitno-zielonej infrastruktury w zlewniach.
  • Skoncentrowanie się na różnych metodach wymiarowania obiektów oraz ich wpływie na przepływy do scentralizowanych zbiorników retencyjnych.
  1. Główna Część Spotkania:
  • Prezentacja rozwiązań z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi w obszarach zurbanizowanych.
  • Przedstawienie Rain Garden oraz Inteligentnych Zbiorników Uponor Infra jako kompleksowego systemu oferującego nie tylko retencję wody deszczowej, ale także funkcje monitoringu i sterowania.
  • Omówienie korzyści wynikających z wielokierunkowego wykorzystania zgromadzonej wody deszczowej w obliczu zmian klimatu i rosnącej potrzeby efektywnego zarządzania zasobami wody.
Dodatkowo:
  • Omówienie korzyści z zastosowania rozwiązania Rain Garden, opóźniającego odpływ powierzchniowy wód deszczowych i zwiększającego retencję krajobrazową.
  • Przedstawienie procesu obliczeń retencji oraz dobór zbiorników polietylenowych Uponor Infra za pomocą kalkulatora dostępnego na platformie WaterFolder.

Prowadzenie: 
Renata Woźniak-Vecchie - RetencjaPL
Aleksandra Przybycień - Uponor Infra

Zapisz się już teraz, aby dowiedzieć się więcej o innowacyjnych rozwiązaniach w zarządzaniu wodami opadowymi.
 
Link do rejestracji: https://livewebinar.com/383-887-719
 
Z góry dziękujemy za udział i liczymy na owocną dyskusję!