Aktualności

Znak PRiK „Dobry wybór” dla Uponor Infra

Z przyjemnością informujemy, że nasze produkty otrzymały certyfikat Znaku PRiK „Dobry Wybór”. Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” jest wyróżnieniem, przyznawanym przez Stowarzyszenie firmom za ich profesjonalizm w działaniu, wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego.

Certyfikat Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR” dla wszystkich produktów Uponor Infra

Mimo, iż systemy wodociągowe i kanalizacyjne z tworzyw sztucznych należą do najlepszych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku, przyświecająca ich producentom idea ustawicznego podnoszenia jakości zaowocowała podjęciem przez Stowarzyszenie PRiK inicjatywy mającej na celu uhonorowanie i wyróżnienie firm spełniających wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego. Służy temu wprowadzenie Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR”.
Firma Uponor Infra dołączyła do grona wyróżnionych firm i wszystkie jej produkty otrzymały certyfikat Znaku PRiK „DOBRY WYBÓR”.

Znak PRiK „DOBRY WYBÓR” jest wyróżnieniem promocyjnym, przyznawanym przez Stowarzyszenie firmom za ich profesjonalizm w działaniu. Znak stanowi świadectwo, że przedsiębiorstwo spełnia wysokie standardy w zakresie jakości produkowanych wyrobów, stosowanych technologii, organizacji produkcji i obsługi klienta oraz ochrony środowiska naturalnego.

PRiK – od 15 lat na rzecz jakości w polskiej branży wod-kan

W roku 2019 Polskie Stowarzyszenie Producentów Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych (PRiK) obchodzi jubileusz 15-lecia pracy dla polskiej branży wodnokanalizacyjnej. Nasza organizacja, założona w 2004 roku zrzesza dziś najważniejszych producentów systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. Stowarzyszenie realizuje projekty, które propagują wiedzę na temat tych systemów wśród różnych grup odbiorców. Dzięki edukacji rośnie świadomość znaczenia jakości i kompletności stosowanych w branży rozwiązań.

Stowarzyszenie PRiK powstało z inicjatywy osób reprezentujących wiodących producentów tworzywowych rur i kształtek rurowych. Stowarzyszenie, zarejestrowane 1 grudnia 2004 r. od początku swojego istnienia ma siedzibę w Toruniu.
Głównym jego celem jest upowszechnianie tworzywowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych, jako przyjaznych człowiekowi wyrobów oraz upowszechnianie informacji na temat możliwości, zasad oraz korzyści ich stosowania.

W ciągu 15 lat swojego istnienia Stowarzyszenie prowadziło i wspierało szereg prac badawczo – rozwojowych z zakresu wytwarzania, badania rur oraz kształtek z tworzyw sztucznych. Od początku działalności PRiK działa na rzecz poprawy jakości i doskonalenia metod ich produkcji, w ramach grup roboczych współpracuje w celu opracowania standardów prac instalacyjnych, współdziała z innymi organizacjami na rzecz sporządzania, opracowywania i udoskonalania norm oraz innych aktów normatywnych dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych w zakresie produkcji systemów tworzywowych oraz ich stosowania, wydaje oświadczenia dotyczące technicznych kwestii wytwarzania, stosowania rur i kształtek z tworzyw sztucznych,

Reprezentując środowisko producentów rur w zakresie uregulowań normalizacyjnych, Stowarzyszenie ściśle współpracuje z Polskim Komitetem Normalizacyjnym PKN, a w jego ramach z Komitetem Technicznym Nr 140 ds. Rur, Kształtek i Armatury z Tworzyw Sztucznych. Komitet zajmuje się normami systemowymi dotyczącymi wszystkich dziedzin zastosowań rur tworzywowych, takich jak: instalacje drenarskie, kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, gazowe i przemysłowe oraz na metody badań.
W wymiarze międzynarodowym Stowarzyszenie prowadzi współpracę z Europejskim Komitetem Normalizacyjnym CEN, w ramach CEN/TC 155 Plastic piping systems and ducting systems oraz Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną ISO poprzez ISO/TC 138 Plastic pipes, fittings and valves for the transport of fluids.
Stowarzyszenie PRiK jest również członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Rur i Kształtek z Tworzyw Sztucznych – TEPPFA.

Istotnym elementem aktywności Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, popularyzacyjna i wydawnicza. Stowarzyszenie zainicjowało druk serii broszur technicznych mających za zadanie przybliżyć branży wodno – kanalizacyjnej zagadnienia rur z tworzyw sztucznych.
Olbrzymią rolę w popularyzacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych odegrała cyklicznie organizowana Konferencja Techniczna „Sieci kanalizacyjne i wodociągowe z tworzyw sztucznych”, organizowana wspólnie z najpoważniejszymi partnerami, zarówno krajowymi jak i zagranicznymi. Konferencja, kierowana do branży wodno – kanalizacyjnej, corocznie skupiała wiodących producentów rur, firmy projektowe, instalacyjne, eksploatacyjne oraz przedstawicieli świata nauki.

Ponieważ, Stowarzyszenie PRiK wśród swoich zadań statutowych na wysokim miejscu stawia działalność edukacyjną - dostarczanie i popularyzowanie najnowszej wiedzy dotyczącej rur i kształtek z tworzyw sztucznych – z tego powodu wszystkie treści opublikowane przez Stowarzyszenie, takie jak referaty wygłaszane na konferencjach, broszury techniczne, zestawienia norm itp. są ogólnodostępne na stronie internetowej www.prik.pl.