Menu
Uponor, s.r.o.
Podpísanie dohody s nadáciou Raah so sídlom v Bombaji v Indii

Čistá voda a sanitácia pre dediny v Indii

Spoločnosť Uponor podpísala dohodu s nadáciou Raah so sídlom v Bombaji v Indii, ktorá pomôže priviesť zúfalo potrebnú čistú vodu do dedín v Indii, kde na mnohých miestach chýba stály prístup k tomuto životne dôležitému zdroju.
 
  • Podpora výstavby a opravy kontrolných priehrad
  • Výstavba aj oprava studní a vrtov v dedinách
  • Tvorba ďalších vodných zdrojov na zlepšenie kvality života a zdravia
  • Spoločnosť Uponor podporuje ciele udržateľného rozvoja OSN
Nadácia Raah pracuje na holistickom rozvoji domorodých komunít v Indii vytváraním sebestačných systémov a lokálnych príležitostí. Uponor ponúkne svoje odborné znalosti v oblasti vody a sanitácie v rôznych projektoch, počnúc projektom Malhar, ktorý prináša udržateľnú zmenu do vodných komunít Jawhar a Mokhada v Maháraštre v Indii. Uponor bude prispievať v konkrétnych oblastiach, napríklad: podpora pri výstavbe a oprave kontrolných priehrad, budovanie a oprava studní a vrtov, vytváranie ďalších vodných zdrojov pre zlepšenie kvality života a zdravia kmeňových komunít v Indii. Spoločnosti Uponor a Raah už dostali súhlas od orgánov Maháraštry a začali s úvodnými prácami na hydrogeologickej analýze pôdy a s výstavbou pre úplne prvú kontrolu vo februári 2022.

“Neustále hľadáme spôsoby, ako môžeme ako globálna spoločnosť zosúladiť naše firemné hodnoty so širšími výzvami, ktorým svet dnes čelí,” hovorí Dr. Karsten Hoppe, prezident spoločnosti Uponor pre Building Solutions Europe. “Ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja sú plánom na riešenie týchto výziev a my v spoločnosti Uponor plne podporujeme zameranie sa na čistú vodu a správnu sanitáciu pre všetkých a všade. Sme preto nadšení, že môžeme podporiť takúto špeciálnu organizáciu v takých dôležitých projektoch.”
 
Dr Sarika Kulkarni, zakladateľka Nadácie Raah, povedala: “Nadácia Raah je hrdá na to, že spolupracuje s Uponorom na tom, aby boli kmeňové domorodé dediny v západnej Indii mali prístup k čistej vode. Voda podopiera všetky sociálne problémy a podpora spoločnosti Uponor nám pomôže prelomiť začarovaný kruh extrémnej chudoby, zúfalstva a bezmocnosti a uľahčí morálny kruh zmien, transformácie a rastu.

Ako spoločnosť Uponor podporuje ciele udržateľného rozvoja OSN
Program udržateľnosti spoločnosti Uponor je postavený na základe cieľov udržateľného rozvoja OSN (SDG OSN). Spoločnosť Uponor si vytýčila štyri kľúčové ciele udržateľného rozvoja, kde môže prispieť a reálne niečo zmeniť: opatrenia v oblasti klímy, dôstojná práca a hospodársky rast, zodpovedná spotreba a výroba, ako aj čistá voda a hygiena.
 
O nadácii Raah
Nadácia Raah (www.raahfoundation.org) so sídlom v Bombaji je mimovládna organizácia, ktorá bola založená v roku 2011 s cieľom zlepšiť životy chudobných indických dedín predefinovaním a presmerovaním spotreby vody. Úsilie Nadácie Raah prispelo k celkovej kapacite vody 907,5 milióna litrov ročne v 95 rôznych dedinách, čím sa zabezpečila bezpečnosť vody pre 30 000 ľudí v týchto kmeňových komunitách, ktorí teraz môžu žiť vo svojich dedinách bez toho, aby museli migrovať do miest kvôli jej nedostatku.
Späť na novinky