UPONOR, s.r.o.
Vajnorská 105, 831 04 Bratislava
Náš záväzok k cieľom udržateľného rozvoja OSN

Ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN

Štyri ciele pre zmysluplný prínos.

Ciele trvalo udržateľného rozvoja, SDGs, sú univerzálnou výzvou na ukončenie chudoby a nerovnosti, ochranu našej planéty a zabezpečenie rovnakých práv na zdravie, spravodlivosť a prosperitu pre všetkých. Hoci prijímame všetkých 17 cieľov udržateľného rozvoja  (SDGs), určili sme sedem základných cieľov, ku ktorým prispievajú všetky naše kroky.


Pokrok smerom k čistej nule

Sledujeme a systematicky znižujeme emisie skleníkových plynov v našom hodnotovom reťazci. Definovali sme jasnú cestu a stanovili sme si ambiciózne míľniky, aby sme išli príkladom a do roku 2040 dosiahli čistú nulovú prevádzku.

Starostlivosť o našich zamestnancov

Vo všetkom, čo robíme, sú pre nás ľudia na prvom mieste. Naši zamestnanci sú našou najväčšou silou a podpora individuálneho rastu je našou výsadou.

Podnikanie správnou cestou

Zabezpečujeme transparentnosť etickej obchodnej kultúry v spoločnosti Uponor a presadzujeme férové vzťahy založené na spolupráci.