Kritiske utfordringer for drikkevannsnettverket i Norge

I Norge er vi så heldige å ha god tilgang på drikkevann, men det er likevel en rekke utfordringer med drikkevannsnettverket. Særlig lekkasjer er et utbredt problem – hvilket kan ha store konsekvenser for både vannforsyningen og mottakernes helse.
 

Gammelt og utrangert drikkevannsnettverk

I Norge er stabiliteten på vannleveransen generelt sett god, men dette betyr ikke at distribusjonssystemene er optimale. Et av de gjengående problemene er lekkasjer i ledningsnettet. Dette kan skyldes flere forhold – deriblant materiale, utførelse, ytre forhold og aldrende rør.

Robert Osvaldsen er produktsjef og ansvarlig for drikkevannsløsninger hos Uponor Infra. Se videoen for å høre hva han har å si om problemene i dagens drikkevannsnettverk.

Forurenset vann trenger inn drikkevannsnettet

I Norge konsumerer vi mye vann fra springen, og drikkevann av høy kvalitet er viktig for å bevare en god helse i befolkningen. Dersom komponenter i drikkevannsnettet er utette, er det risiko for at forurensninger (eksempelvis avløpsvann) trenger inn i systemet. Årlig blir flere mennesker syke som følge av forurenset drikkevann.
 
Det har tidligere vært vanskelig å stadfeste konkrete tall for forekomsten av sykdom som skyldes forurenset drikkevann, mye fordi slike sykdomstilfeller ofte ikke rapporteres eller fanges opp. I 2023 jobber riktignok FHI med en landsdekkende drikkevannsstudie for å kartlegge drikkevannets bidrag til sykdom. Resultatene er ventet å være klare i løpet av året.
 

30-40 % av drikkevannet forsvinner grunnet lekkasjer

Lekkasjer i distribusjonsnettet gjør at det årlig sløses bort store mengder rent drikkevann:
 

Behov for rehabilitering og fornyelser

I dag er det utvilsomt behov for rehabilitering og fornyelser i drikkevannsnettet. For at en stabil tilkomst av trygt drikkevann skal kunne sikres i årene fremover, kreves det løsninger som er solide og enkle å jobbe med.
 
Uponor vanndistribusjonsprodukter

Uponor har et bredt utvalg av drikkevannsløsninger

Uponor ønsker å hjelpe vannverkene med å levere trygt og rent drikkevann til forbrukere landet over. Vi har utviklet et sortiment består av et omfattende utvalg av rør, rørdeler, kummer og tanker for drikkevann. Løsningene kan skreddersys etter kundens behov. Hos oss får du drikkevannsprodukter med en forventet levetid på over 100 år.
 
Her kan du lese mer om Uponor Flowise drikkevannsløsninger

Ønsker du mer informasjon? Kontakt gjerne vår produktsjef, Robert Osvaldsen
Mer innhold fra Uponor Infra

Hvordan er kapasiteten i dagens drikkevannsnett?

Gamle drikkevannsrør gjør at vi har en rekke ulike problemer med vannforsyningen i Norge. Her tar vi for oss noen av dem.

Vi lanserer drikkevannsløsningen Uponor Flowise

Uponor Infra lanserer Uponor Flowise og utvider sortimentet innen drikkevann. Med dette ønsker konsernet å bidra til at trygt, rent drikkevann leveres til forbrukere landet over.