Overvannstanker – den overlegne løsningen

Overvannstanker passer mange behov

I en æra med voksende infrastrukturbehov og økt miljøbevissthet, krever valget av de beste overvannssystemene nøye overveielse. Som en ledende leverandør av overvannsløsninger, tror Uponor sterkt på at fordelene ved tank- og rørbaserte løsninger klart er overlegne i nesten alle scenarier i stor skala, sammenlignet med kassettbaserte løsninger. Grunnene for dette er mange, – og er basert på både funksjonelle og kvalitative aspekter, så vel som deres totale kostnader for eierskap.

Infiltrering eller fordrøyning?
Infiltreringsløsninger for styring av overvann demper overvannsavrenning i en kort periode, og lar det naturlig infiltreres inn i grunnen på stedet. De er ideelle for relativt rent overvann, som for eksempel ved styring av avrenning fra tak. I tillegg er de egnet for prosjekter der jordforholdene er gode, og hvor det er mulig å installere dem over grunnvannsnivået. Fordrøyningssystemer er ofte de beste i situasjoner der kontrollert vannføring inn i nettverket eller mottaket er påkrevet for å forhindre flom, der det lokale grunnvannet er høyt og/eller når vannets kvalitet krever effektiv behandling før vannføring. I begge disse scenarioene, er Uponors tank- og rørbaserte løsninger bedre enn konvensjonelle systemer som fortsatt brukes i dag av mange entreprenører.

Infiltreringsrørløsninger – klare fordeler

Uponor infiltreringsrørsystemer tilbyr vesentlige fordeler sammenlignet med tradisjonelle kassettløsninger. Hver Uponor-pipeløsning er spesialdesignet for de spesifikke kravene til prosjektet, og rørene etterfylles med  grus, som optimaliserer systemets evne til å suge vannet naturlig ned i bakken.

Raskere installasjon
Fordi Uponor infiltreringsrørsystemer er prefabrikkerte, er de vesentlig raskere å installere enn for eksempel kassettløsninger – noe som betyr mindre kostnader for arbeidskraft og mindre forstyrring på arbeidsstedet. Det minimale etterfyllingskravet er bare 30–50 cm, og hvor tillat, er gjenbruk av etterfyllingsmateriale mulig.

Mye enklere å inspisere og vedlikeholde
Vesentlig er at en infiltreringsbasert rørløsning er mer robust og varer lenger enn andre konvensjonelle løsninger. Ikke bare er rør mye mindre sårbare for skade forårsaket av stabilisering enn – for eksempel – kassetter kan være, dette har allerede blitt bevist gjennom omfattende bruk av entreprenører. Like viktig med hensyn til å levere en lang livstid med bruk, er at deres interne åpne struktur betyr en mye mindre sjanse for tetting og tillater enkel inspeksjon gjennom stigerør eller kummer, for reparasjon, tømming og vasking (om nødvendig). En delvis renovasjon av systemet kan gjøres uten utgravning, og med normalt vedlikehold er en estimert levetid på 100 år rimelig. Modulariteten til systemet gjør utvidelser både mulige og enkle å installere.
Uponor tank systems offer significant benefits compared with traditional cassette solutions.

Dempningstank – den moderne løsningen

Uponors dempningstankløsninger tilbyr mange av de samme fordelene over kassettsystemer som infiltreringsløsningene gjør – og enda flere også. Ikke bare er hver dempningstank designet basert på de unike kravene for prosjektet, men innehar muligheten for integrert regulering av flyt, noe som eliminerer det tradisjonelle behovet for et separat kammer.

Akkurat som med infiltreringsløsningene deres, er Uponors dempningstanker mindre sårbare for bakkestabilisering, tettes ikke enkelt og kan vaskes og vedlikeholdes trygt og effektivt. I tillegg kan de fullstendig vanntette  tankene brukes i områder med høyt grunnvann, takket være deres robuste struktur og pålitelige skjøtingsmetoder.

En bedre løsning – med en lavere total installert kostnad
Selv om produksjonskostnadene for Uponors infiltreringsrør- og dempningstank-løsninger er høyere – på grunn av den tilpassede førfabrikkeringen og de mer robuste, slitesterke materialene, er den endelige installerte kostnaden faktisk mindre enn med tradisjonelle kassettløsninger.

Sammenligning med kassetter

En ekte prosjektsammenligning av et typisk (120 m3) fordrøyningsanlegg i et fullført prosjekt uten utgravingskostnader, visser hvordan Uponors rør- og tankløsninger faktisk er billigere. Selvfølgelig vil kostnadene variere avhengig av de spesifikke kravene i et prosjekt:
 
  • Installert kostnad på kassetter:  36 250 euro
    Installasjonstimer påkrevd: 91 t
    fordrøyningsvolum: 120 m3
  • Installert kostnad på tanker:  33 531 euro
    Installasjonstimer påkrevd: 40 t
    fordrøyningsvolum: 120 m3
Hulevesien varastoinnissa ja viivytyksessä hulevedet johdetaan suuriin säiliöihin, joista ne päästetään painovoimaisesti tai pumpulla pikkuhiljaa eteenpäin viemärijärjestelmiin tai purkupaikkaan.

Faktorer som driver løsningen din

Som nevnt, er hvert prosjekt unikt, og en rekke faktorer må tas hensyn til når du tar dine avgjørelser om løsninger for styring av overvann. Disse kan inkludere alt fra overvannettverkets tilstand og lokale forordninger, til jordforhold og hvorvidt det er et industrielt, eller kommersielt boligområde.

Det som er klart er at løsninger for overvannstanker og -rør kan velges for en ganske lik installasjonskostnad – og vil også gi et spekter av ytterligere fordeler fremfor tradisjonelle systemer.

Som nevnt, er hvert prosjekt unikt, og en rekke faktorer må tas hensyn til når du tar dine avgjørelser om løsninger for styring av overvann. Disse kan inkludere alt fra overvannettverkets tilstand og lokale forordninger, til jordforhold og hvorvidt det er et industrielt, eller kommersielt boligområde.

Det som er klart er at en løsning for overvannstank kan velges for en ganske lik installasjonskostnad – og vil også gi et spekter av ytterligere fordeler fremfor tradisjonelle systemer.