Uponor Infra

Løsninger for overvann

Designet for å virke. Designet for å fungere. Designet for å vare.

 

Overvann består av regnvann, smeltevann og avløp av grunnvann som flyter og dirigeres av forskjellige overflater. Urbane miljøer tilbyr kun begrensede muligheter for at vann kan renne naturlig vekk. Å håndtere overvann er blitt en økende viktig faktor i urbant design, da volumet av regnvann øker og flom og kraftig regn øker i intensitet.

Design för hållbarhet och funktion

Det er ingen bestemt måte å løse hver enkel rørutfordring. Hver situasjon fortjener en optimalisert løsning.  Hver utfordring krever lokalkunnskap. Men de krever også innovativ innsikt og tenkning, så vel som påviste resultater for gjennomføring av banebrytende løsninger på betimelig måte.

Uponor Infra 360-løsninger er alltid skreddersydd til det spesifikke ved hvert krevende sted, spesialprodusert for å matche kravene og forholdene perfekt, og levert som et forståelig, betimelig og pålitelig prosjekt – fra innledende planlegging til endelig installasjon. Optimalisert for å passe formålet, uavhengig av omfanget til det gjeldende prosjektet, garantert av våre mer enn 60 år med erfaring og holistisk konsentrasjon av ekspertise og kapabilitet.

Få fordelene og bekvemmelighetene ved det integrerte Uponor Infra 360-samarbeidende partnerskapet – én kontakt gjennom hele prosjektet, den høyeste mulige kvaliteten og optimal kostnadseffektivitet. Ett prosjekt å administrere fra kontakter og tidsfrister til analyser og evalueringer.

Uponor Infra 360TM tilbyr:

 • Prosjektering av tilpasset-for-formål løsninger
  • Dimensjonering og saksstudier
  • Beregninger og simuleringer
  • Design og tegninger
  • Metode-uttalelser
 • Total rørlevering inkl. prefabrikkerte produkter i henhold til kundebehov
 • Teknisk støtte gjennom hele prosjektet
 • Installasjon på stedet og sveisetjenester
 • Tilsyn på stedet
 • Bruksklare løsninger for totale rørprosjekt inkl. alt ovenfor med et svært spesialisert team
 • Samarbeidende partnerskap med en kontakt gjennom hele prosjektet

Med Uponor Infra 360-tilnærming, skal vi finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt. Vil du høre mer om hvordan våre kunder har brukt opptil 15–30 % mindre ved å finne den rette, optimaliserte løsningen?

Overvann

Å håndtere overvann er blitt en kritisk faktor i urbant design, da kraftig regn og flom øker i intensitet. Les mer om hvordan Uponor Infra 360TM-tankegangen har løst noen av de økende utfordringene for styring av urbant overvann.

Innovasjoner innen overflatevannfiltrering i Finland

Gjennom en kombinasjon av grønne rom, grønne tak – og kasseformede filtre designet og produsert av Uponor, ble skadelig avrenning av overflatevann til lokale vannveier betydelig redusert.

Hvordan Uponor Infra 360™-tankegangen gir kundene våre fordeler

Det er ett nøkkelbudskap å bringe til ethvert første møte med en kunde.

Å møte de nye miljøutfordringene

Dagens styringssystemer for overvann må fokusere like mye på vannkvalitet som de tradisjonelt har gjort på vannkvantitet.

Tanker: det kloke valget for overvann

Fordelene ved tankbaserte løsninger er klart det beste valget i nesten alle scenarier på stor skala.

Til din tjeneste i alle prosjekter

Det er også andre undergrunnsprosjekter som ikke kan løses ved å bruke standardapplikasjoner. Vårt dedikerte team med ingeniører er her for å hjelpe deg. De er svært dyktige designere og håndverkere som kan bygge enhver tenkelig type unike løsning basert på dine krav. Enten du trenger hjelp med design, prosjektadministrasjon eller bare en ekspertkonsultasjon, er vi her for å hjelpe.

Skreddersydde produkter

Tilpassede løsninger forkorter installasjonstid vesentlig.

Feltservice

Sveisede rør som skal ligge på havbunnen eller rør lagt i andre ekstreme miljøer krever ferdighetene av en spesialist.

Prosjektstyring

Vi tilbyr en prosjektleder som håndterer alt for din bekvemmelighet, kostnadseffektivitet og for å sikre den høyeste kvaliteten.

Teknisk støtte.

Den tekniske støttetjenesten gir tilgang til støtte på nett, opplæring, håndbøker, analyser og tester.

Kontakt

Vennligst kontakt oss for mer informasjon

Design og beregning

Beregninger, estimater og dimensjonering spiller en viktig rolle i et prosjekts langtidssuksess.

Overvannsavrenning gir ingen bekymringer ved det nye barnesykehuset

Det spesiallagede Weholite fordrøyningsanlegget for overvann donert av Uponor styrer overvannsavrenningen ved det nye barnesykehuset som skal bygges i Helsinki, Finland, før det slippes ut i det kommunale nettverket. Tanken ble levert på stedet klar for installering, og ble installert på bare noen få timer.