Uponor Infra Blogg

Hvordan Uponor Infra 360™-tankegangen gir kundene våre fordeler

Bloggpost: Ari Sillanpää, Applikasjonsleder, vannteknologi - Hvordan Uponor Infra 360™-tankegangen gir kundene våre fordeler

Som en Uponor Infra-profesjonell som spesialiserer seg på tilpassede overvannsløsninger, er det et nøkkelbudskap jeg har med meg til hvert første møte med en kunde: Det er ingen bestemt måte å løse en overvanndreneringsutfordring. Hver situasjon er unik. Hvert prosjekt krever nøye oppmerksomhet til faktaene på – og i – bakken; men designløsninger bør også baseres på innovativ tenkning, og en nøye vurdering av alle potensielle alternativer tilgjengelige for kunde vår.

Så, vår tilnærming er alltid å først lytte svært nøye til kunden – seriøst høre på behovene deres. Bare da, basert på deres respons og våre diskusjoner, foreslår vi hvordan vi kan løse utfordringene deres på måter som tar hensyn til de sanne kostnadene, gjennomførbarhet og miljømessige vurderinger for hver potensielle løsning.

Navnet vi har gitt denne tankegangen – denne måten å tilnærme oss hvert prosjekt vi forplikter oss til, er Uponor Infra 360™. Selv om dette kan virke som litt av en munnfull, for meg betyr det ganske enkelt et konsept og en arbeidsmetode som er bygget på – og muliggjort av – Uponors brede portefølje og kunnskapsgrunnlag. Disse kjerneressursene lar oss tilby et spekter av løsninger – fra å bare levere komponenter, hele veien til å levere bruksklare installasjoner og idriftsettelse.

Én veldig god måte for oss å vise klientene våre det brede spekteret av evner vi kan tilby dem, er vår portefølje med referansetilfeller. Den illustrerer raskt variasjonen av løsninger vi kan tilby – for eksempel lager vi ikke bare én tanktype for en applikasjon.

Selvfølgelig tjener referansetilfellene våre for det meste som oppdagelser for klienten. Diskusjonen vår starter ofte når vi blir bedt om å bare levere rørene, og da sørger vi for at kunden forstår at vi har et spekter med tilbud og alternativer som er relevante for hele prosjektplanen. Av denne grunn foretrekker vi selvfølgelig å være involvert i prosessen så tidlig som mulig – selv under planleggingsfasen for investeringer – for å foreslå noen løsninger som kan hjelpe kunden å spare penger og tid under prosjektet.

Vi ser Uponor Infra 360™-konseptet som en serie med puslebrikker som representerer kundens forskjellige prosjektfaser og fasetter – designdelen, delene med konstruksjon på stedet og utenfor stedet – og ideen er at, ja, vi tilbyr deg gjerne hele 360™-sirkelen av prosjektbehov innen vårt ekspertiseomfang. Men vi kan også levere et spekter av spesifikke deler du kan trenge. Dette er et vesentlig skille mellom hva Uponor Infra kan tilby, sammenlignet med de fleste spesialiserte fabrikantene.

Men like viktig som ideen om at vi kan tilby spesifikke puslebrikker – eller selv alle – er hvordan disse brikkene passer glatt og presist sammen. Med andre ord, målet vårt er å forsikre at brikkene vi tilbyr passer ditt puslespill – uten noen gap mellom hva vi bidrar med og resten av løsningen. Og dette er hvor kundene våre kan regne med vår omfattende ekspertise og evne til å arbeide med andre profesjonelle team.

Selvfølgelig er misjonen vår ikke bare å gjøre kunden fornøyd – vi har også et grunnleggende ansvar for å utfordre dem hvis vi – fra et ingeniør-standpunkt – mener det er en bedre måte å gjøre ting på. Faktisk, å finne den bedre måten å gjøre ting på, er essensen ved Uponor Infra 360™-ånden.