Infra 360° -prosjekt tjeneste

Planlegging og beregning

Vi vet hva du skal grave ned

Kalkyler, beregninger og dimensjonering som har avgjørende betydning for et prosjekts langsiktige framgang. Vårt ekspertteam av konstruktører har den høyeste kompetanse og lang erfaring.

Man vå vite hva man graver ned. Vite hvilke ytre og indre påkjenninger materiell, muffer og skjøter blir utsatt for – trykk, bevegelser, temperaturforskjeller, vekster o.l. Hva skjer for eksempel med et rør som skal fungere på havets bunn? Eller under jord med store bevegelser? I samarbeid mellom deg, våre utviklere, og våre medarbeidere på feltet, finner vi riktig løsning for din utfordring. En optimalisert og kostnadseffektiv løsning med gode sikkerhetsmarginer, som reduserer farene for ubehagelige overraskelser i fremtiden.

 

Dette kan vi gjøre

• 3D-tegninger av ønsket løsning
• Beregninger for hydraulikk og gjennomstrømning
• 2D FEM-simuleringer for å sikre at ulike påkjenninger, som for eksempel etterfylling, grunnvann eller ytre belastninger ikke påvirker resultatet av den endelige løsningen.
• 3D FEM-simuleringer for blant annet koblinger, inspeksjonskummer og PE-strukturer.
• Sveisberegninger
• Beregninger for posisjonsbestemmelse av løfepunkter
• Simuleringer for marine installasjoner når det blant annet gjelder trykk
• Livslengdeberegninger

Metodebeskrivelser – en viktig del for sluttresultatet
Tydelige instruksjoner, dokumentasjon av installasjoner, og håndbøker for vedlikehold garanterer for prosjektets holdbarhet og livslengde. En godt gjennomarbeidet metodebeskrivelse er din garanti for en langsiktig økonomisk løsning. Derfor tilbyr vi alltid en mulighet for nøye beskrivelse, uansett om det er vi eller noen andre som installerer. Slik sikrer du ansvaret og spørsmål om for eksempel vedlikehold for fremtiden. Beskrivelser og dokumentasjon er naturligvis viktig for alle komplekse prosjekter. Men det er av ekstrem betydning ved marine installasjoner. Her påvirker både saltinnhold, vannbevegelser, temperatur, bunnbevegelser og dybde prosjektet. Beskrivelsen kan derfor bli på flere hundre sider.

Vær velkommen til å kontakte oss for å få mer informasjon.

Beregningsprogram for Weholite og Uponor trykkrør

Til din tjeneste i hvilket som helst prosjekt

Det finnes også andre underjordiske prosjekter som ikke kan løses ved hjelp av standard applikasjoner. Vårt dedikerte team av ingeniører er her for å hjelpe deg. De er svært dyktige designere og håndverkere som er i stand til å bygge alle tenkelige typer unike løsninger basert på dine behov. Enten du trenger hjelp med å designe, prosjektledelse eller bare en ekspert konsultasjon, er vi her for å hjelpe.

Skreddersydde løsninger

Kombinerer kompetanse og teknologi

Teknisk støtte.

Den tekniske støttetjenesten gir tilgang til støtte på nett, opplæring, håndbøker, analyser og tester.

Feltservice

Sveisede rør som skal ligge på havbunnen eller rør lagt i andre ekstreme miljøer krever ferdighetene av en spesialist.

Prosjektstyring

Vi tilbyr en prosjektleder som håndterer alt for din bekvemmelighet, kostnadseffektivitet og for å sikre den høyeste kvaliteten.

Kontakt

Vennligst kontakt oss for mer informasjon