Planlegging og beregning

Vi finner riktig løsning for din utfordring

Kalkyler, beregninger og dimensjonering har avgjørende betydning for prosjektets langsiktige framgang. Man må vite hva man graver ned. Man må vite hvilke ytre og indre påkjenninger materiell, muffer og skjøter blir utsatt for – trykk, bevegelser, temperaturforskjeller, vekster og lignende. Hva skjer for eksempel med et rør som skal fungere på havets bunn? Eller under jord med store bevegelser?

Uponor Infra Prosjektservice sitt team med dyktige konstruktører har den kompetansen og erfaringen som kreves til ditt prosjekt. Gjennom et samarbeid mellom deg, våre utviklere og våre medarbeidere på feltet, finner vi riktig løsning for din utfordring. En optimalisert og kostnadseffektiv løsning med gode sikkerhetsmarginer.
 

Person som gjør beregninger

Hva kan vi gjøre?

  • 3D-tegninger av ønsket løsning
  • Beregninger for hydraulikk og gjennomstrømning
  • 2D FEM-simuleringer for å sikre at ulike påkjenninger, som for eksempel etterfylling, grunnvann eller ytre belastninger ikke påvirker resultatet av den endelige løsningen
  • 3D FEM-simuleringer for blant annet koblinger, inspeksjonskummer og PE-strukturer
  • Sveisberegninger
  • Beregninger for posisjonsbestemmelse av løftepunkter
  • Simuleringer for marine installasjoner når det blant annet gjelder trykk
  • Livslengdeberegninger

Metodebeskrivelser – viktig for sluttresultatet

Tydelige instruksjoner, dokumentasjon av installasjoner, og håndbøker for vedlikehold garanterer for prosjektets holdbarhet og livslengde. En godt gjennomarbeidet metodebeskrivelse er din garanti for en langsiktig økonomisk løsning. Derfor tilbyr vi alltid en mulighet for nøye beskrivelse, uansett om det er vi eller noen andre som installerer.

Slik sikrer du ansvaret og spørsmål om for eksempel vedlikehold for fremtiden. Beskrivelser og dokumentasjon er naturligvis viktig for alle komplekse prosjekter. Men det er av ekstrem betydning ved marine installasjoner. Her påvirker både saltinnhold, vannbevegelser, temperatur, bunnbevegelser og dybde prosjektet. Beskrivelsen kan derfor bli på flere hundre sider.

Vær velkommen til å kontakte oss for mer informasjon.

Til din tjeneste i hvilket som helst prosjekt

Skreddersydde løsninger

Vi kombinerer kompetanse og teknologi for å skape de optimale løsningene for deg.

Teknisk støtte

Den tekniske støttetjenesten gir tilgang til støtte på nett, opplæring, håndbøker, analyser og tester.

Feltservice

Sveisede rør som skal ligge på havbunnen eller rør lagt i andre ekstreme miljøer krever ferdighetene av en spesialist.

Prosjektstyring

Vi tilbyr en prosjektleder som håndterer alt for din bekvemmelighet, kostnadseffektivitet og for å sikre den høyeste kvaliteten.

Kontakt vår ekspert

Geir-Are Berg

Manager Industri