Vi lanserer drikkevannsløsningen Uponor Flowise

Uponor Infra utvider sortimentet innen drikkevann, med nylanseringen Uponor Flowise. Den nye drikkevannsløsningen består av et omfattende utvalg av rør, rørdeler, kummer og tanker. Med satsningen ønsker konsernet å bidra til at trygt og rent drikkevann leveres til forbrukere landet over.

Store deler av drikkevannsnettverket må renoveres

Det er god tilgang på vann i Norge, men fremover er det behov for oppgraderinger. Store deler av det norske drikkevannsnettet er gammelt, hvilket fører til problemer med lekkasjer og bortsløsing av store mengder rent drikkevann. Lekkasjer gjør også at vi kan få smitte og forurensninger i drikkevannet, og årlig ser vi at flere mennesker blir syke som følge av dette. Dessuten blir kvalitetskravene til drikkevann som går gjennom kommunalt eide og privateide vannverk stadig strengere. Dette forteller Robert Osvaldsen, produktsjef i Uponor Infra.

Drikkevann som pumpes frem til kranen går via høydebassenger, vannverk og pumpestasjoner som igjen gir oss stabil tilkomst. Da kreves det produkter som er stabile og enkle å jobbe med.
 

Omfattende drikkevannsløsning med lang levetid

Drikkevannsløsningene fra Uponor Infra gjør det enklere for vannverk å levere trygt og rent vann. Sortimentet består av et stort utvalg kostnadseffektive produkter som er designet for å kunne brukes sammen. Løsningene skreddersys etter kundens behov, i henhold til de gjeldende standardene. De forhåndsmonteres og leveres klare til installasjon. Produktene er designet til å ha en levetid på 100 år.

Kontakt vår produktsjef, Robert Osvaldsen, dersom du ønsker mer informasjon.