Adaptacja do zmian klimatu z Uponor Stormwise

Efektywne zarządzanie wodami opadowymi z Uponor Stormwise

Intensywne opady deszczu i gwałtowne burze narażają nasze miasta i gminy na ryzyko podtopień i powodzi. Niekontrolowane spływy mogą wyrządzić poważne szkody na terenach mieszkalnych i doprowadzić do zanieczyszczenia źródeł wody. Zarządzanie wodami opadowymi staje się więc kluczowym zadaniem w miarę wzrostu intensywności opadów i ilości wód deszczowych.

Z myślą o wyzwaniach, które stoją przed przedsiębiorstwami wodociągowymi, sektorem prywatnym oraz projektantami sieci wod.-kan. Uponor stale rozwija swoją ofertę produktów do gospodarowania wodami opadowymi, którym nadaliśmy wspólną nazwę Uponor Stormwise. Jest to szeroka gama wyrobów, które służą do budowy kompletnego systemu zarządzania deszczówką:

💧rury i kształtki Weholite
💧studzienki
💧zbiorniki retencyjne
💧zbiorniki inteligentne
💧Rain Garden (kompaktowy zbiornik bioretencyjny)
💧kanał retencyjny
💧separatory
💧regulatory przepływu

Zastosowanie produktów Uponor Stormwise zwiększa potencjał adaptacyjny przedsięwzięcia i gwarantuje niezawodną pracę pomimo coraz większych wyzwań przed jakimi stają systemy wodociągowo-kanalizacyjne. Nasze systemy pomagają w sposób rozsądny zarządzać wodami deszczowymi i traktować je nie jako źródło problemów, ale jako zasób do wykorzystania. Rozwiązania Uponor Stormwise pomagają zabezpieczyć się przed ryzykami związanymi ze zmianami klimatu, dzięki możliwości ścisłego dostosowania do potrzeb inwestora. Uponor oferuje także klientom wsparcie techniczne na wszystkich etapach projektu: począwszy od doradztwa w fazie  koncepcji, przez projektowanie i wymiarowanie aż po usługi instalacyjne.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem na temat rozwiązań Stormwise zatytułowanym "Adaptacja do zmian klimatu z Uponor Stormwise".