Aktualności

Inteligentna sieć kanalizacji deszczowej w Rzeszowie

W Rzeszowie rozpoczęła się właśnie jedna z najważniejszych inwestycji komunalnych - budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej drogi i tereny położone na osiedlu Budziwój. Jest to największe jak dotąd przedsięwzięcie z wykorzystaniem innowacyjnego rozwiązania jakim jest retencyjny kanał ściekowy.

Inteligentna sieć kanalizacji deszczowej w Rzeszowie sposobem na podtopienia

Budziwój, którego większą część stanowi fragment terasy zalewowej rzeki Wisłok, został przyłączony do Rzeszowa w 2010 r. Były to głównie łąki, pastwiska i niewielkie lasy, więc woda z opadów atmosferycznych wsiąkała w grunt. Kłopoty pojawiły się po włączeniu nowych terenów do miasta, ponieważ efektem postępującej zabudowy jest powstawanie powierzchni nieprzepuszczalnych, ograniczających naturalną retencję wody, co z kolei jest przyczyną podtopień czy stagnowania wody. Podjęto zatem decyzję o budowie systemu odprowadzania i zagospodarowywania wód opadowych oraz roztopowych spływających z terenów osiedla o łącznej powierzchni zlewni ok. 632 ha. Zaplanowano budowę ponad 26 km kompletnej sieci kanalizacji deszczowej, 24 zbiorników retencyjnych – 18 kanałowych o łącznej pojemności 7,5 tys. m3 oraz 6 bocznych o łącznej pojemności 1,7 tys. m3. Zostaną one wyposażone w inteligentny system zarządzania retencją, dzięki czemu na bieżąco będzie można obserwować poziom wody. Całość zostanie wykonana w technologii PEHD firmy Uponor Infra.

By zrealizować to zakrojone na szeroką skalę przedsięwzięcie, Uponor Infra dostarczy do Rzeszowa ok. 26 km rur, prawie 300 studzienek osadnikowych, kinetowych  i ekscentrycznych z przegrodami piętrzącymi. Konieczne będzie także zastosowanie wielkogabarytowych studzienek i komór rozdziału o średnicach od DN2200 do DN3000, kształtek specjalnych, trójników, łuków i innych elementów.

Inwestycja, której wartość opiewa na kwotę ok. 70 mln zł, rozpoczęła się we wrześniu 2018 r. Dostawy realizowane są na bieżąco w zależności od potrzeb wykonawcy. Zakończenie planowane jest na kwiecień/maj 2020 r.

Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć w artykule, który ukazał się na portalu inzynieria.com:

"Inteligentna sieć sposobem na podtopienia".

Retencyjny kanał ściekowy wykorzystano również w Mielcu oraz na osiedlu Krakowska Południe w Rzeszowie. Więcej informacji na temat tych projektów można znaleźć w artykule:

"Retencyjny kanał ściekowy PEHD  - innowacyjny system działa już w Rzeszowie i Mielcu",

który ukazał się w nr 6/2018 Nowoczesnego Budownictwa Inżynieryjnego.