Nagroda Tytan dla zbiorników inteligentnych

Prestiżowa nagroda TYTAN 2022 dla zbiorników inteligentnych

Z wielką dumą informujemy, że zbiorniki inteligentne Uponor Infra zdobyły prestiżową nagrodę TYTAN 2022 w kategorii Produkt/Technologia roku w obszarze gospodarowania wodami i ochrony przeciwpowodziowej.

TYTAN to uznane nagrody branżowe, przyznawane przez Wydawnictwo INŻYNIERIA sp. z o.o. i zaproszone do współpracy wybitne grono Jury. Skład Jury tworzą przedstawiciele świata nauki i stowarzyszeń branżowych oraz redaktorzy naczelni poszczególnych czasopism wydawnictwa. Wyróżnienia przyznawane są od 2003 r. w kilku obszarach budownictwa. W branży wód opadowych i roztopowych po raz pierwszy laureatów wyłoniono w 2018 r. Rozdanie tegorocznych nagród odbyło się 8 listopada podczas uroczystej Gali.

Uponor Infra ma już na swoim koncie cztery takie wyróżnienia. Pierwszego TYTANA otrzymaliśmy w 2004 r. działając pod szyldem KWH Pipe jako Firma roku. W 2016 r. nagrodę otrzymał VIPLINER drenażowy w kategorii Produkt roku w obszarze technologii bezwykopowych. W 2018 r. Jury doceniło nasz wkład w rozwój technologii bezwykopowych przyznając nam trzeciego Tytana. Czwartą nagrodę otrzymały zbiorniki inteligentne.
Zbiorniki inteligentne Uponor Infra pozwalają na gromadzenie nadmiaru wód deszczowych podczas obfitych opadów, zapobiegając podtopieniom 💧💧💧 Zgromadzona woda może być wykorzystana do zadań takich jak: podlewanie terenów zielonych, mycie placów i ulic, do celów rekreacyjnych i przeciwpożarowych, spłukiwania toalet i rozsączania do gruntu.

Inteligentne zbiorniki retencyjne to wielofunkcyjny układ połączonych i kompatybilnych ze sobą elementów. W skład takiego układu wchodzą: system podczyszczania, zbiornik retencyjny PEHD zbudowany na bazie rur strukturalnych Weholite oraz pełna gama wyposażenia: regulatory przepływu, układy pompowe, zestawy hydroforowe, kosze ssawne, armatura a także aparatura monitorująca oraz sterująca.
Każde urządzenie jest dobierane do indywidualnych potrzeb inwestora związanych z wymaganą retencją oraz potencjałem do wykorzystania zgromadzonej deszczówki. Pod uwagę brane są również lokalne warunki gruntowo-wodne i dostępność miejsca.

Więcej informacji na temat inteligentnych zbiorników Uponor Infra znajdziecie tutaj

Inteligentne i skuteczne rozwiązanie

Inteligentne zbiorniki Uponor Infra to skuteczne rozwiązanie, które pomaga zapobiegać podtopieniom a jednocześnie umożliwia gromadzenie wód opadowych z funkcją ich wykorzystania w okresach suchych. Pomagają realizować cele zrównoważonego rozwoju, obniżając koszty i oszczędzając zasoby, w tym cenną wodę przeznaczoną do picia.