Referencja

Zbiorniki retencyjne dla terminala multimodalnego, Zduńska Wola-Karsznice, Poland

Zbiorniki Uponor Infra zagospodarują wody deszczowe terminala

W Zduńskiej Woli - Karsznicach powstaje właśnie jeden z największych w Polsce terminali multimodalnych, który zajmie powierzchnię 22 ha. Terminal będzie zapewniał kompleksową obsługę logistyczną połączeń kontenerowych na nowym jedwabnym szlaku w relacji Chiny-Europa. Inwestorem tego zadania jest spółka PKP Cargo Terminale a generalnym wykonawcą Grupa ZUE. Najważniejszymi elementami układu zagospodarowującego wody deszczowe tego terminala będzie bateria dwóch zbiorników retencyjnych. Dostawę tych zbiorników powierzono firmie Uponor Infra.

Fakty o projekcie:

Zduńska Wola-Karsznice, Poland
Infrastruktura transportowa
Kanalizacja deszczowa
Realizacja: 2023

Zaangażowanie Uponor

Bateria 2 zbiorników DN2000 o długości 98 m każdy i łącznej pojemności 615 m3
Wsparcie techniczne podczas realizacji zadania, spawanie zbiorników i próby szczelności wykonywane przez Grupę Serwisową Uponor Infra

Zbiorniki Uponor Infra zapewnią bezpieczny przeładunek towarów

Zagospodarowanie wód deszczowych jest jednym z kluczowych elementów budowy terminala multimodalnego. Ponieważ przeładunki będą prowadzone cały rok zatem konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości pracy terminala. Do budowy układu zagospodarowującego wody deszczowe wybrano podziemne zbiorniki retencyjne Uponor Infra o średnicy DN2000, długości 98 m każdy i łącznej pojemności wynoszącej 615 m3.

Terminal multimodalny na nowym jedwabnym szlaku

Jedną z podstaw funkcjonowania Unii Europejskiej jest swobodny przepływ osób i towarów między krajami-członkami Wspólnoty. Powodzenie tych zamierzeń zależy nie tylko od budowy dróg czy linii kolejowych, ale także tzw. punktowych elementów infrastruktury, do których należą m.in. terminale multimodalne. 
Transport multimodalny wykorzystuje różne formy transportu (np. kolejową, drogową i morską) do przewozu jednego ładunku w kontenerze. Jego udział w przewozach rośnie z roku na rok, dlatego w Polsce powstaje coraz więcej terminali intermodalnych. Jeden z największych tego typu obiektów jest budowany w Zduńskiej Woli – Karsznicach (woj. łódzkie). Inwestorem jest spółka PKP Cargo Terminale a kolejowo-drogowy port przeładunkowy zajmie aż 22 ha powierzchni. 

Wybór miejsca nie jest przypadkowy. Terminal w Zduńskiej Woli będzie świetnie skomunikowany z linią kolejową nr 131 oraz drogą ekspresową S8. W kontekście europejskim, terminal zaprojektowano na skrzyżowaniu szlaków kolejowych Bałtyk–Adriatyk a patrząc w szerszej skali – wpisuje się w korytarz prowadzący aż do Chin. 

Docelowo w terminalu w Zduńskiej Woli przeładowanych ma być 500 tys. kontenerów rocznie, czyli ponad tysiąc dziennie. Biorąc pod uwagę tak ambitne plany, nie dziwią zatem rozmiary obiektu, który generuje znaczną objętość wód deszczowych. 

Zatem jak zapanować nad deszczówką?

Główna płyta portu przeładunkowego będzie mieć wymiary 40 m x 800 m. Przewidziano też m.in. bocznicę kolejową o długości 2 km oraz układ drogowo-parkingowy dla samochodów ciężarowych. Przeładunki będą prowadzone cały rok, niezależnie od pogody, więc by zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość pracy terminalu, kluczowe jest odpowiednie zaprojektowanie i wybudowanie systemu odprowadzającego wody opadowe z powierzchni utwardzonych czy dachów obiektów towarzyszących. 

Najważniejszymi elementami układu zagospodarowującego wody deszczowe w przypadku tego terminalu będą dwa podziemne zbiorniki retencyjne. Generalny wykonawca, Grupa ZUE, ich dostawę powierzył firmie Uponor Infra sp. z o.o. 

Baterię dwóch polietylenowych zbiorników DN2000 o długości 98 m każdy i łącznej pojemności wynoszącej 615 m3 zabudowano pod przyszłymi parkingami, równolegle do siebie i jednocześnie wzdłuż torów kolejowych. Na plac budowy dostarczono je w postaci pojedynczych elementów, natomiast Grupa Serwisowa Uponor Infra już na miejscu połączyła je w jeden układ, za pomocą spawania ekstruzyjnego. Warto podkreślić, że choć prace były prowadzone w zimowych warunkach, w temperaturze nawet -20°C i przy opadach śniegu, to łączenie poszczególnych elementów przebiegło zgodnie z planem a niesprzyjające okoliczności nie spowodowały przerwania prac. Na koniec robót montażowych dostawca przeprowadził uproszczoną próbę szczelności zbiorników powietrzem w profil. 

Metoda łączenia zbiorników poprzez spawanie ekstruzyjne zapewnia jednorodność materiałową i stuprocentową szczelności, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania uszczelek. Z punktu widzenia inwestycji w Zduńskiej Woli kluczowe jest także, iż same zbiorniki, jak i miejsca ich połączenia, będą odporne na działające obciążenia dynamiczne będące następstwem intensywnego ruchu pojazdów nad nimi oraz ewentualne prądy błądzące z okolicznej trakcji kolejowej. Nie bez znaczenia jest także fakt, że zbiorniki  wykonane z polietylenu nie będą zarastać i korodować, co znacząco ułatwia eksploatację i obniża jej koszty. Bardzo ważna jest także ich odporność na wiele związków chemicznych, w tym substancji ropopochodnych oraz czynników środowiskowych jak zmienne pH gruntu czy wód gruntowych, które w sposób bezpośredni wpływają na starzenie się połączeń uszczelkowych, które w przypadku zbiorników Uponor Infra są wyeliminowane. Potwierdzono badaniami, że rozwiązania Uponor Infra gwarantują niezawodną pracę przez ponad 100 lat.

Całkowita wartość inwestycji w Zduńskiej Woli to 128,6 mln zł, z czego 46 mln zł stanowi wsparcie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Terminal ma zostać oddany do użytku jesienią 2023 r. 
 

Zbiorniki retencyjne dla terminala multimodalnego

Zbiorniki retencyjne dla terminala multimodalnego

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2023
Rodzaj budynku
Infrastruktura transportowa

Partnerzy

Partnerzy
Inwestor:
PKP Cargo Terminale

Generalny wykonawca:
Grupa ZUE

Podobne projekty

Kanalizacja deszczowa dworca kolejowego

Kanalizacja deszczowa dworca kolejowego

Specyfika budowy kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji kolejowych polega na tym, że musi być ona odporna m.in. na dynamiczne obciążenia pochodzące od przejeżdżających pociągów. W przypadku stacji w Koninie ważnym elementem układu kanalizacji deszczowej są zbiorniki retencyjne.
Zbiorniki retencyjne w terenach górskich

Zbiorniki retencyjne w terenach górskich

Budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku Przybędza-Milówka, nazywanym obejściem Węgierskiej Górki. Do odwodnienia układu drogowego wybrano charakteryzujące się doskonałymi właściwościami zbiorniki polietylenowe Uponor Infra.
Modernizacja śluzy na stopniu wodnym

Modernizacja śluzy na stopniu wodnym

Na stopniu wodnym Krapkowice trwa modernizacja śluzy i sterowni oraz przebudowa awanportów. Uponor Infra dostarczyła na tą budowę rury polietylenowe Weholite DN2000 SN8 a także studzienki, łuki segmentowe i kształtki specjalne.
 
Faroe Island tunnel with Uponor pipe system

Faroe Island tunnel with Uponor pipe system

In December 2020, the Faroe Islands opened the country’s longest undersea tunnel, which considerably reduces travel time between the most populated islands. The 11.2-kilometre tunnel represents a significant infrastructure investment, which also boasts the world’s first undersea roundabout. Beneath the road, a sophisticated system of pumps and kilometres of plastic pipework ensure that the road is kept free of water and safe for motorists.
Ice-free pavement throughout the year in Lahti

Ice-free pavement throughout the year in Lahti

The alterations to Aleksanterinkatu – the main street in the City of Lahti – will be completed by the end of 2016. The aim of the City's development projects is to make the centre more suitable for pedestrians and public transport. Uponor's role in the project is to build a snow melting system and the related frame lines for Aleksanterinkatu's pavements and zebra crossings. What is special about this project is that it marks the first time that Uponor's new Ecoflex Thermo Single 125/250 pipes have been used in Finland.