UPONOR
NÁŠ ZÁVAZEK K CÍLŮM UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Cíle udržitelného rozvoje OSN

Čtyři cíle, kterými lze smysluplně přispět.

Naše agenda ochrany životního prostředí přispívá k cílům udržitelného rozvoje OSN

Ačkoliv přijímáme všech 17 cílů udržitelného rozvoje OSN, identifikovali jsme čtyři zásadní cíle, ke kterým můžeme skutečně přispět a tak pomoci dosáhnout změny:
Čistá voda a hygiena, čestná práce a ekonomický růst, odpovědná spotřeba a výroba a opatření v oblasti klimatu.

Šetření vodou

 • Ochrana vodních zdrojů
 • Snížení spotřeby vody
 • Zvýšení využívání sekundárních vodních zdrojů
 • Vytvoření flexibilního hodnotového řetězce ohledně vody
 • Navrhování řešení pro zajištění nejvyšší úrovně kvality vody

Oceňování lidí

 • Bezpečnost a pohoda našich zaměstnanců
 • Podpora diverzity a inkluze
 • Zvýšení transparentnosti v našem dodavatelském řetězci
 • Dosažení růstu a stabilních finančních výsledků

Ochrana a opětovné používání zdrojů

 • Přechod na oběhové hospodářství
 • Vedení našeho odvětví při přechodu na obnovitelné, odpadové a recyklované suroviny
 • Plná transparentnost ohledně ekologické stopy našich produktů

Jednání v zájmu klimatu

 • Závazek omezit globální nárůst teploty na 1,5 ºC
 • Systematické snižování emisí z našeho provozu a budování cesty k uhlíkově neutrálnímu provozu
 • Vývoj řešení pro snížení emisí skleníkových plynů našich zákazníků

Příspěvek společnosti Uponor k cílům udržitelného rozvoje OSN

Jak směřujeme k udržitelnější budoucnosti

Naše cesta k uhlíkové neutralitě

Sledujeme a systematicky snižujeme naše emise skleníkových plynů v našem hodnotovém řetězci a vytyčili jsme jasný směr kupředu a související milníky.

Cíle udržitelného rozvoje

Jsme odhodláni dosáhnout cílů rozvoje OSN a pro smysluplný dopad jsme si vytyčili čtyři z nich.

Udržitelná řešení

Nabízíme řešení, která našim zákazníkům pomáhají dosáhnout jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí.