UPONOR
Náš závazek

Naše cesta k uhlíkové neutralitě

Naše identifikované oblasti pro zlepšení.

Neúnavně pracujeme na snižování našich emisí

Náš cíl je jasný: Ve společnosti Uponor komplexně sledujeme a snižujeme své emise skleníkových plynů, abychom dosáhli uhlíkově neutrálního provozu. Jako milník na naší cestě chceme do roku 2027 snížit emise skleníkových plynů z našeho vlastního provozu o 70 % (rozsah 1 a 2) a z našeho dodavatelského řetězce o 20 % (rozsah 3) ve srovnání s referenčním rokem 2019. Našimi činy a závazky chceme nejen naznačit úroveň našich ambic, ale také povzbudit ostatní, aby začali konat.

Naše cíle ke snížení emisí uhlíku jsou založeny na vědeckých poznatcích

Jako zastánci závazku Global Compact Business Ambition OSN omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C nad předindustriální úroveň využíváme na naší cestě k čistým a nulovým emisím vědecké poznatky. Na začátku roku 2021 jsme byli první společností z našeho oboru, která získala od iniciativy Science Based Targets ověřené schválení našich cílů snížení teploty o 1,5 °C.

Uvedené cíle představují hodnotu 46 % u rozsahu 1 a 2 a 14 % u rozsahu 3 do roku 2030. Povzbuzeni našimi výsledky v posledních letech jsme si stanovili ještě ambicióznější cíle, pro které rovněž připravujeme externí ověření.

Snížení emisí skleníkových plynů, které se rovná ujetí více než 80 milionů kilometrů novým vozem

V průběhu roku 2021 jsme pokračovali v naší snaze plnit své ambiciózní cíle a omezili jsme své emise CO2 v rozsahu 1 a 2 o téměř 10 000 tun – neboli o více než 45 % ve srovnání s předchozím rokem. Toto množství emisí je srovnatelné s najetím 80 milionů kilometrů v novém (<2019) autě v rámci EU.

Značná část snížení pochází z našeho závazku používat ve všech našich provozech certifikovanou zelenou elektřinu. Nicméně abychom se dostali tam, kde jsme dnes, potřebovali jsme učinit významný pokrok v mnoha oblastech.
Greenhouse gas emissions GHG

Zaujali jsme aktivní roli v různých oblastech, abychom snížili náš dopad na životní prostředí

Jak směřujeme k udržitelnější budoucnosti

Naše cesta k uhlíkové neutralitě

Sledujeme a systematicky snižujeme naše emise skleníkových plynů v hodnotovém řetězci a vytyčili jsme si jasný směr kupředu a související milníky.

Cíle udržitelného rozvoje

Jsme odhodláni dosáhnout cílů rozvoje OSN a pro smysluplný dopad jsme si vytyčili čtyři z nich.

Udržitelná řešení

Nabízíme řešení, která našim zákazníkům pomáhají dosáhnout jejich cílů v oblasti ochrany životního prostředí.