Uponor Rain Garden

Uponor Rain Garden - kompakti hulevesiratkaisu kaupunkialueille

Uponor Rain Garden on moduuleihin perustuva suodatinjärjestelmä, jossa on erinomaiset viivytysominaisuudet ja hyvä puhdistusteho. Puhdistus tapahtuu sekä biologisesti kasvien avulla että mekaanisesti eri suodatinmateriaaleilla.

Uponor Rain Garden soveltuu pysäköinti-, katu- ja tiealueille sekä vastaaviin, pinnaltaan vettä läpäisemättömiin kohteisiin ja esim. kattovesien keräilyyn.

Mitoitus
Uponor Rain Garden -järjestelmä on kompakti kokonaisuus, joka on helppo mitoittaa tarvittavalla määrällä suodatinmoduuleja. Yhden moduulin tilantarve on vain n. 3 m2 ja se käsittelee n. 10 mm sademäärän 300 m2 valuma-alueelta.

 

Edut ja ominaisuudet

  • Suodattaa hule- ja sadevesistä kiintoainesta, ravinteita, raskasmetalleja ja öljyä vähentäen
    vesistön saastumisriskiä
  • Modulaarinen ratkaisu – helppo ja nopea asennus, varma lopputulos
  • Ehdottoman tiivis – järjestelmä voidaan sijoittaa myös maaperältään vaativiin kohteisiin kuten
    pohjavesialueille
  • Helppo suodatinmateriaalin vaihto
  • Vähäinen tilantarve – ihanteellinen ratkaisu tiiviisti rakennettuihin ympäristöihin
Tuotevalikoimaesite - Stormwise

Tuotevalikoimaesite - Stormwise

Tehokkaat ratkaisut hulevesien hallintaan

PDF 38 MB