Vesilaitostuotteet

Vesilaitostuotteet on suunniteltu varmistamaan, että juomavesi vastaa voimassaolevia vaatimuksia. Suomessa pohjavesi on yleensä hyvälaatuista, mutta sisältää usein aineita, kuten rautaa ja mangaania, jotka on hyvä poistaa. Yleisimmin pohjavesi käsitellään ilmastuksella, alkaloinnilla sekä mahdollisesti desinfioinnilla.

Uponorilta löytyy räätälöityjä ratkaisuja raakavedenottoon järvistä. Uponor tarjoaa avaimet käteen –ratkaisuna raakavedenottoputkistot kaikkiin olosuhteisiin. Halutusta kohdasta ja syvyydestä vesi kuljetetaan putkistossa käsittelyä varten.

Uponorin vedenkäsittelytuotteet suojaavat prosessilaitteita ja vähentävät huoltotarvetta.

Vesilaitostuotteet

Weholite alkalisation and pumping station in Kuhmo, Finland.

Sijoitus tulevaisuuteen

"Veden laatu on ykkösprioriteettimme. Emme halua ottaa riskejä veden laadun suhteen. Otamme sen aina huomioon kumppaneita valittaessa."
- Timo Piirainen, Kuhmon kaupungin vesihuollon projekti-insinööri

Ota yhteyttä juomaveden asiantuntijaamme