Uutiset

Jätevesilaki pähkinänkuoressa

Ympäristönsuojelulain muutos ja uudistettu hajajätevesiasetus astuivat voimaan 3.4.2017. Muutoksien myötä jätevesien käsittelyyn tuli lievennyksiä. Lain määräaika koskee nyt kiinteistöjä, jotka sijaitsevat pohjavesialueella tai enintään 100 metrin päässä vesistöstä. Muilla alueilla remontin ajankohdan voi valita itse.
Jätevesien käsittelyn tehostaminen koskee ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä ja uudisrakennuksia. Uudisrakennuksilla jätevesien käsittely ratkaistaan rakennusluvan yhteydessä. Ympäristönsuojelulain siirtymäaika koskee ainoastaan ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. Niiden pitää täyttää lain puhdistusvaatimus 31.10.2019 mennessä. Vuoden 2004 jälkeen rakennetuilla kiinteistöillä vaatimukset on toteutettu jo rakentamisvaiheessa.

Yli sadan metrin päässä rannasta olevilla kiinteistöillä jätevesijärjestelmän tehostamiselle ei ole lain määräaikaa. Näissä kiinteistöissä jätevesijärjestelmä on kunnostettava määrättyjen korjaus- ja muutostöiden yhteydessä. Näitä ovat muun muassa vesivessan rakentaminen, talousjätevesijärjestelmän uusiminen tai muu rakennuslupaa vaativa iso remontti.

Ympäristönsuojelulaissa säilyivät poikkeamisperusteet, kuten esimerkiksi ikävapautus. Ikävapautuksen voi saada, jos asuu kiinteistöllä vakituisesti ja on syntynyt 9.3.1943 tai ennen sitä. Vapautuksen voi saada myös sosiaalisin perustein enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Tällöin kunnan viranomainen tekee arvion ja päätöksen tilanteesta. Laki edellyttää kuitenkin, ettei kiinteistön jätevesistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.
Puhdistusvaatimuksiin ei muutoksia

Puhdistusvaatimuksiin ei lain uudistuksessa tullut muutoksia. Jätevesien käsittely on toteutettava hyväksi havaituin ja testatuin puhdistusmenetelmin.

Perustason puhdistusvaatimuksen mukaan jätevedestä on puhdistettava:
 
  • orgaaninen aines vähintään 80 %
  • kokonaisfosfori vähintään 70 %
  • kokonaistyppi vähintään 30 %
Uusi laki, joka tunnetaan myös nimellä jätevesilaki, asettaa vain vähimmäisvaatimukset. Kuntien ympäristönsuojelumääräyksissä voi olla tiukempia vaatimuksia, jos ne ovat välttämättömiä paikallisten ympäristöolosuhteiden vuoksi.

Jätevesiasetus ei koske, kun
 
  • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen (kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä käsittely)
  • kiinteistössä on vain kantovesi ja kuivakäymälä
  • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
  • jos olet syntynyt ennen 9. maaliskuuta 1943

Jätevesiasetus koskee, kun
 
  • kiinteistö on rakennettu ennen vuotta 2004 ja jätevesijärjestelmä ei täytä nykysääntöjä
  • kiinteistö on yli 100 metriä vesistön läheisyydestä tai pohjavesialueen ulkopuolella, jätevesijärjestelmä pitää kunnostaa seuraavan ison remontin, kuten vesikäymälän rakentamisen yhteydessä
  • kiinteistö on enintään 100 metriä vesistöstä tai pohjavesialueella, uusimiselle on uusi määräaika 31. lokakuuta 2019