Usein kysytyt kysymykset eristetyistä Ecoflex-putkistoista

UKK/FAQ

Uponor Aqua ja Uponor VIP Aqua -putket on tarkoitettu lämpimälle käyttövedelle (Aqua Single -putkea voidaan käyttää myös kylmälle käyttövedelle).
  • Yksiputkinen (Single) ja kaksiputkinen (Twin) elementti
Uponor Thermo ja Uponor VIP Thermo -putket on tarkoitettu lämmitysvedelle.
  • Yksiputkinen (Single) ja kaksiputkinen (Twin) elementti
Uponor Quattro on tarkoitettu sekä lämmitysvedelle että lämpimälle käyttövedelle.
  • Neliputkinen elementti; 2 putkea lämmitysvedelle ja 2 putkea lämpimälle käyttövedelle

  • Lämpimän käyttöveden putkilla 10 bar / 70 °C (hetkellisesti 95 °C)
  • Lämmitysvesiputkilla 6 bar / 70 °C (hetkellisesti 95 °C)
Lämpötilankesto on PEX-standardin (EN 15875) käyttöluokan 2 mukaisesti 70 °C 49 vuotta + 80 °C 1 vuosi + 95 °C 100 tuntia 50 vuoden käyttöjakson aikana. Lämpötilankesto on eristettyjen putkielementtien standardin (EN 15632) mukaisesti 80 °C 29 vuotta + 90 °C 1 vuosi + 95 °C 100 tuntia 30 vuoden käyttöjakson aikana.

Putkielementtien asennus onnistuu parhaiten lämpötilan ollessa yli 0°C:sta. Asennusta ei suositella alle -15°C:en lämpötilassa. Asennusta kylmällä ilmalla voi helpottaa varastoimalla putket lämpimässä tilassa tai lämmittämällä putkia ennen asennusta (HUOM! lämmitystä ei saa tehdä tulella).

Vaurioituneen suojakuoren voi korjata, mikäli vauriot eivät ole kovin suuria. Pienemmät vauriot (pienet reiät, halkeamat max 5-10 cm) voidaan korjata korroosionestonauhalla (esim Nitto 57GO). Pienempiä vaurioita voi korjata myös liityntäkutisteella. Suurempia vaurioita aina n. 50 cm asti voidaan korjata korjauskutisteella (avattava kutiste, joka voidaan helposti asentaa vauriokohdan päälle). Suurempien vaurioiden korjaus onnistuu myös suojakuoren jatkospakkauksella tai jatkospakkauksella. Aina on kuitenkin huomioitava, että korjatun kohdan tulee olla vesitiivis.

Eristettyjen putkielementtien suojakuori kestää UV-säteilyä. Elementit voi varastoida tai asentaa niin, että ne ovat alttiina auringon paisteelle. Putkielementin päistä näkyvät virtausputket on suojattava erikseen niin, että ne eivät ole alttiina UV-säteilylle.

Välittömästi putken ympärillä oleva täyttö tehdään hienojakoisella maa-aineksella (raekoko 0-16). Suositeltu asennussyvyys on 0,5 – 6,0 m. Viheralueella asennussyvyys voi olla matalampikin ja tarvittaessa putkielementti voi jäädä myös maan päälle. Liikennöintialueilla putkien suositeltu peittosyvyys on 100 cm. Tarvittaessa kuormaa voidaan jakaa asentamalla elementit suojaputkeen tai jakaa kuormaa laattojen.

Linjojen päällä ei välttämättä tarvita routaeristettä. Sitä voidaan kuitenkin käyttää, jos putkielementit jäävät pintaan. Routaeristeellä estetään lämpöhäviöiden nouseminen ylöspäin, joka pahimmassa tapauksessa voi sulattaa kaivannon päällä olevan lumen.

Kaivannon salaojitus ei ole välttämätöntä, mutta suositeltavaa. Normaalisti putkikaivanto ei ole yhtä tiivis kuin ympäröivä maa, joten mahdollinen sadevesi kertyy helposti kaivantoon. Salaoja johtaa kaivantoon kertyvän sadeveden haluttuun suuntaan ja pitää kaivannon kuivempana, mikä pienentää lämpöhäviöitä.

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponorin tuoteturvasta.