Usein kysytyt kysymykset jäätymättömistä putkistoista

UKK/FAQ

Uponor Ecoflex Supra -putket ovat sulanapitokaapelilla varustettuja kylmävesijohtoja. Putkielementtejä on kahta eri tyyppiä:
 
  • Supra Plus - itsesäätyvällä kaapelilla varustettu vesijohto
  • Supra Standard - vakiovastuskaapelilla varustettu vesijohto.

Ecoflex Supra -putkia voi käyttää myös paineviemärinä. Viettoviemärinäkin putkielementtejä voidaan käyttää, mutta kiepillä toimitettavan putken asentaminen vaatii tarkkuutta, että putkilinja on tasaisesti viettävä.

Ecoflex Supraa ei voi käyttää lämpimälle käyttövedelle. Se on tarkoitettu ainoastaan kylmävesikäyttöön. PEH-virtausputken mitoitusarvot ovat t = 20°C ja p = 10 bar.

Ecoflex Supran pakkaskesto riippuu virtausputken ja suojakuoren koosta. Pakkaskestotaulukko löytyy suunnittelu- ja asennusohjeesta. Esim. Ecoflex Supra Plus 32/68 kestää pakkasta n. -25°C (suojakuoren ulkopinnalla).

Ecoflex Supra -putki kestää jäätymisen. On kuitenkin huomioitava, että metalliset liittimet ym. vaurioituvat jäätyessään, mikäli sellaisia linjassa on. Jäätyneen putken sulamisaika riippuu vallitsevista olosuhteista. Kun kaapeliin kytketään virta, niin noin tunnin kuluessa jää on sulanut sen verran, että vesi pääsee virtaamaan.

Ecoflex Supra Plussan maksimi kelapituus on 150 metriä (koot 25-75 mm) ja 100 metriä (koot 90-110 mm). Itsesäätyvän kaapelin maksimi sähkösyöttöpituus yhdestä pisteestä on 150 metriä.  Vakiovastuskaapelilla varustetun Uponor Supra Standardin makismi kelapituus riippuu putken koosta.  Taulukko eri kokojen maksimi pituuksista löytyy .

Uponor Supra suositellaan asennettavaksi vähintään 20-30 cm syvyyteen, missä se on suojassa mekaanisilta rasituksilta. Tarpeen vaatiessa se voidaan jättää myös maan, kallion, jään tai lumen pinnalle, kun huolehditaan siitä, että sitä ei päästä vaurioittamaan. Liikennöintialueilla putkien suositeltu peittosyvyys on 100 cm.

Uponor Supran pää voidaan asentaa veden pinnan alapuolelle. Päätyhatun avulla putkielementti jää vesitiiviiksi.

Lämpökaapelin käyttöä ohjataan ohjausyksiköllä, jolloin voidaan valita joko termostaattitoiminto tai käyntiaikakellotoiminto. Ohjausyksikössä on myös käyttökytin (on/off-kytkin). Virran syöttö lämpökaapeliin katkaistaan silloin, kun jäätymisvaaraa ei enää ole. Ohjauksella voidaan vähentää huomattavasti virran kulutusta ja estää haitallinen veden lämpeneminen.

Itsesäätyvä kaapeli säätää tehoa paikallisesti lämpötilan mukaan, joten kaapeli ei ylikuumene ilman ohjaustakaan. Tämän johdosta ohjaukseen voidaan käyttää myös pelkkää on/off-kytkintä.

Vakiovastuskaapeli antaa aina saman metritehon riippuen kytkentätavasta ja kytkentäpituudesta. Kaapelin toimintaa ohjataan säätimen ja anturin avulla. Kaapelin pinnalle kiinnitetty anturi kertoo säätimelle mahdollisen lämmitystarpeen. Ylläpidettävä lämpötila voidaan säätää portaattomasti 0-30 asteen välille, jota valvotaan säätimen avulla.

Ecoflex Mantlessa on lämpökaapelin kytkennät tehty valmiiksi. Jos suojaputkea halutaan lyhentää, kannattaa lämpökaapelia vetää suojaputken sisältä riittävä määrä pois ja katkaista pelkkä suojaputki. Tällä tavalla lämpökaapelin kytkennät säilyvät ehjinä. Kytkentäpäähän tulee ylimääräistä lämpökaapelia suojaputken lyhentämisen mitan verran.

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lue lisää Uponorin tuoteturvasta.