Usein kysytyt kysymykset lattialämmityksestä ja -viilennyksestä

Usein kysyttyjä kysymyksiä lattialämmityksen vikatilanteista

Termostaatissa ei todennäköisesti ole mitään vikaa vaan termostaatissa on lattia-anturi. Avaa termostaatin kansi ja tarkista montako johtoa termostaatille tulee. Mikäli termostaatille tulee neljä johtoa (2kpl power ja 2kpl ext-liittimiin), niin termostaatissa on lattia-anturi ja sen asetusarvo määritellään termostaatin sisällä olevasta Floor-säätimestä. Asetusarvo tulee olla joko min (pitää yllä määritetty lattian minimilämpötilaa) tai max puolella (valvoo ettei lattian pintalämpötila ylitä asetettua arvoa), sillä asetuksen ollessa keskellä ns. ”ei missään säätöarvossa” termostaatti, ei toimi loogisesti. Huomaa, että lattia-anturin asetusarvo ajaa aina huonelämpötila-asetuksen edelle, minkä vuoksi termostaatti tottelee päällä olevaa säätökiekkoa vain lattia-anturin säätöarvon antamissa rajoissa. Mikäli termostaatin liittimiin tulee puolestaan vain kaksi johtoa, termostaatissa ei ole lattia-anturia ja se on todennäköisesti vioittunut.

Ota yhteys huoltoverkoston urakoitsijaan vian selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Ongelma voi johtua useasta eri syystä tai näiden yhdistelmästä. Lattialämmitysjärjestelmä koostuu monista eri osista, eivätkä ongelmat ole aina kovin yksiselitteisiä. Ongelmat voivat johtua viallisista tai väärin kytketyistä säätölaitteista, jakotukin väärin (tai ei lainkaan) asetetuista säätöarvoista, lämmönlähteestä, verkostossa olevasta ilmasta, laskennallisten vs. todellisten tehontarpeiden eroista, mahdollisten linjasäätöventtiilien virheellisistä (tai ei lainkaan asetetuista) asetusarvoista, jumiutuneesta jakotukin venttiilistä, pumpusta jne. Helpoin tapa ratkaista ongelma on kutsua paikalle Uponor huoltoverkoston urakoitsija, joka pystyy tutkimaan ja korjaamaan järjestelmässä olevat viat/puutteet kokonaisvaltaisesti.

Lattialämmitysjärjestelmällä ei voida viilentää asuntoa, ellei sitä ole erikseen varustettu tätä varten. Ylimääräinen lämpö huoneistossa johtuu siis todennäköisesti muista lämmönlähteistä (esimerkiksi sisään paistava aurinko, muut koneet ja laitteet jne.). Voit myös helposti tarkistaa, ettei ylimääräinen lämpö asunnossa tule lattialämmityksen kautta, jakotukilla olevien toimilaitteiden asennon tarkistamalla. Mikäli toimilaitteet ovat kiinni, ei järjestelmässä kierrä vesi, eikä lämpö siten tule huoneistoon lattialämmityksen kautta. Kesäaikana ylimääräisen lämmön ehkäisemisessä avainasemassa viilennyksen lisäksi ovat mm. sälekaihtimet, markiisit ym.

Onko kyseessä minkä mallin termostaatti? Mikäli termostaatti on aiemmin toiminut täysin normaalisti (reagoi lämmityspyyntöön), eikä mitään muutoksia järjestelmässä ole tehty, saattaa termostaatti olla rikki. Langattoman järjestelmän termostaatista on voinut loppua virta paristosta, joten muistathan tarkistaa sen. Termostaattien saatavuuden ja mallin voi tarkistaa hinnastostamme, varaosalistaltamme tai huoltoverkostomme urakoitsijalta. Urakoitsija voi käydessään paikanpäällä myös vielä varmistaa termostaatin toiminnan ja vaihtaa tarvittaessa uuden tilalle.

Tarkista ensimmäisenä lattialämmityksen keskusyksikön toiminta (= palaako yksikössä punainen virtavalo?). Uponorin toimilaitteet ovat jännitteettömän kiinni tyyppisiä, jolloin ne sulkevat kierron lattialämmitysputkistossa mikäli yksikkö hajoaa. Mikäli virtavalo ei pala, ota yhteyttä huoltoverkoston urakoitsijaan. Ensiapuna voit kääntää jakotukilla olevia toimilaitteita hiukan auki, jolloin vesi pääsee kiertämään putkistossa (HUOM! Älä irrota toimilaitteita kokonaan, jotteivat ne sekoitu keskenään.) Mikäli yksikkö toimii normaalisti voi vika olla esimerkiksi paisunta-astiassa (=onko järjestelmän paineet tippuneet?) tai lämmönlähteellä.

Uusissa Smatrix-järjestelmän yksiköissä on vaihdettava sulake. Voit vaihtaa sulakkeen itse ja tarkistaa lähteekö yksikkö tämän jälkeen toimimaan. HUOM! Muista irrottaa yksikkö pistorasiasta sulakkeen vaihdon ajaksi!

Karkean putkimenekin voi laskea seuraavasti; 20mm putkelle 4m/m2, 17mm putkelle 6m/m2 ja 12mm putkelle 8,2m/m2. Huomaa kuitenkin, että putkimenekki on sidoksissa asennusväliin, joka voi vaihdella kohteesta/tilasta riippuen. Uponorin suunnittelu määrittelee kohteen lämmitystehontarpeiden ym. mukaan asennusvälit ja laskee tarkan putkimenekin.

Järjestelmässä on todennäköisesti ilmaa. Tilaa huoltoverkoston urakoitsija ilmaamaan jakotukki.

Maksimi piirinpituus riippuu käytettävästä putkikoosta. 20mm putkea käytettäessä maksimi piirinpituus on 100m, 17mm putkella 90m ja 12mm putkella 60m.

Lattialämmitysjärjestelmän menoveden lämpötila vaihtelee ulkolämpötilan mukaan. Menoveden lämpötilaan vaikuttaa suuresti mm. lattiarakenne (puurakenteinen lattia vaatii korkeamman menoveden lämpötilan kuin betonirakenteinen lattia), lämpöhäviöt ja se kuinka lämpimänä asunto tahdotaan pitää.  Yleisesti ottaen silloin kun lämmitystarve on suuri (esim. yli -25°C pakkanen), voi kiertoveden lämpötila olla 35-40 astetta, kun taas pienemmän lämmitystarpeen aikana veden lämpötila ei juuri poikkea huonelämpötilasta.

Tarkista ensimmäisenä pyyntilämpötilat termostaateilta. Mikäli termostaattien pyyntilämpötilat ovat kohdallaan, saattaa ongelma olla hyvinkin ristiin kytketyissä termostaateissa. Käännä lämmityspyyntö kaikista termostaateista nollille yhtä termostaattia lukuun ottamatta. Tarkista jakotukilta mikä toimilaite aukeaa (viive noin 10 minuuttia) ja merkitse ylös. Toista toiminto kunnes jokainen piiri on käyty yksitellen läpi ja tee tarvittavat korjaukset. Vaihtoehtoisesti voit tilata huoltoverkostomme asiantuntijan tutkimaan ja korjaamaan ongelmat.

Ohjataanko kylpyhuoneen lämmitystä huonetermostaatilla vai onko piiri käsisäätöinen (=ilman ohjausta)? Tarkista ja tarvittaessa muuta mahdollisen huonetermostaatin asetusarvo. Mikäli kylpyhuoneen piiri on käsisäätöinen, kiertää vesi lattiassa jatkuvasti. Lattialämmitysjärjestelmän menoveden lämpötila vaihtelee kuitenkin ulkolämpötilan mukaan. Lämpimänä kesäaika ei menoveden lämpötila riitä lämmittämään lattiaa lämpimäksi asti, vaan lattia on pikemminkin neutraali tai pitkien hellejaksojen aikana hiukan viileän tuntuinen. Mikäli kylpyhuoneen lattia tahdotaan myös kesäaikana lämpimäksi, tulee lämmityskäyrää nostaa lämmönlähteeltä. Muista kuitenkin lämmityskäyrän palautus normaalille tasolle lämmityskauden alkaessa. Mikäli kosteantilan piirit ovat omalla jakotukillaan, voidaan lämmönlähteelle tehdä myös oma shunttaus kosteille tiloille. Tämä tarkoittaa siis sitä, että järjestelmään tuotetaan 2 eri lämpöistä vettä, kosteille tiloille lämpimämpää kuin muille.

Voimassa olevien normien mukainen painekoe on suoritettava aina ennen lattiavalua/ järjestelmän käyttöönottoa. Mikäli muita normeja ei ole, painekoe tulee suorittaa seuraavasti:

 

  1. Ilmaa järjestelmä ja paineista se 1,5 x rakennepaineeseen (yleensä lämmitysjärjestelmässä 6bar * 1,5 = 9bar).
  2. Ylläpidä painetta 30 minuutin ajan ja tarkista liitoskohdat silmämääräisesti.
  3. Tyhjennä vesi nopeasti siten, että paine putoaa 0,5 x rakennepaineeseen
  4. Paineen nousu tasolle, joka on korkeampi kuin 0,5 x rakennepaine, osoittaa järjestelmän olevan tiivis
  5. Ylläpidä painetta 90 minuutin ajan ja tarkista se aika ajoin. Jos paine tänä aikana laskee, järjestelmässä on vuoto
  6. Mikäli painekoe tehdään ilmalla, on suurin sallittu paine turvallisuussyistä 0,5 bar:in ylipaine.

Kuluttaja-asiakkaille Uponor vastaa tuotteidensa laadusta ja kestävyydestä tuotteiden oletetun käyttöiän ajan kuluttajansuojalain mukaisesti. Elinkeinonharjoittajille Uponorin vastuu määräytyy tapauskohtaisesti kuhunkin liikesuhteeseen soveltuvien sopimusehtojen tai yleisen vahingonkorvausoikeuden perusteella. Uponorin tuotteistaan kantama vastuu ei ole rajattu erikseen määriteltyyn takuuaikaan.

Lisää Uponorin tuoteturvasta.