Tapaustutkimus

Paikallaan parissa päivässä, Oulu, Finland

Paikallaan parissa päivässä

Polypropeeniset Weholite-putket vastasivat tiukkoihin vaatimuksiin Stora Enson Oulun tehtaalla tehdyssä jätevesikanaalin saneerauksessa – ja jopa ylittivät ne. Huoltoseisokin ajaksi aikataulutettu asennus sujui vauhdilla ja työt saatiin valmiiksi reilusti ennen määräaikaa.

Projektin tiedot

Oulu, Finland
Teollisuus- ja erikoisratkaisut
Valmistuminen: 2017

Uponorin osallistuminen

-

Vuonna 1937 perustettu Stora Enson Oulun integroitu sellu- ja paperitehdas tuottaa vuosittain 360 000 tonnia pitkäkuitusellua ja 1 125 000 tonnia päällystettyä hienopaperia. 600 henkeä työllistävän tehtaan selluntuotannosta menee nykyisin 60 prosenttia vientiin ja 40 prosenttia käytetään tehtaan omilla paperikoneilla.

Toukokuussa saneerattu sellutehtaan kuitulinjan jätevesikanaali oli otettu käyttöön 1960-luvulla. Vuosien saatossa betoninen kanaali oli ehtinyt rapautua niin, että sen pelättiin alkavan sortua.

– Kanaalin kunto tarkistettiin huoltoseisokin aikana kaksi vuotta sitten. Tuolloin todettiin, että kanaali on saneerattava mahdollisimman pian, kertoo projektipäällikkö Juha Parpala Efora Oy:stä.

Stora Enson omistama Efora on erikoistunut teollisuuden kunnossapito- ja muihin palveluihin, joilla turvataan tehtaiden häiriötön toiminta.

– Stora Enson tehtailla vastaamme muun muassa ennakkohuolloista sekä kunnossapitohankkeista ja -investoinneista.

Parpala kertoo, että niin putkistojen kuntotarkistukset kuin korjausja saneeraustyötkin on suunniteltava huolellisesti ja ajoitettava noin 1,5 vuoden välein oleviin 7–10 päivän pituisiin huoltoseisokkeihin.

– Sellutehtaalla puhdistetaan koko Nuottasaaren tehdasintegraatin tarvitsema vesi, joten vedenpuhdistusprosessiin liittyvät korjaus- ja saneeraustyöt vaativat aina erittäin suuret järjestelyt. Mahdollisuus niiden tekemiseen voi olla esimerkiksi vain 5–10 vuoden välein, Parpala toteaa.

– Nyt tehty jätevesikanaalin saneerauskin vaati koko tehdasalueen alasajon, sillä kanaaliin johdetaan jätevesiä myös puhtaan veden valmistusprosessista. Sellu- ja paperitehtaan lisäksi alueella olevat muutkin kemianteollisuuden laitokset oli seisautettava siksi aikaa, että saimme järjestettyä puhtaan veden valmistusprosessista tulevan lietteen ohipumppauksen.

Putkien kestettävä kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja

Polypropeenisten Weholite-putkien valinnassa tärkeänä kriteerinä oli se, että ne kestävät syöpymättä korkeita lämpötiloja ja lähes kaikkia kemikaaleja. Muovissa ei myöskään ole riskiä korroosiolle.

– Kanaalissa johdettavan jäteveden lämpötila on +60–70° ja siinä on jäämiä valkaisussa käytettävästä klooridioksidista, joka on voimakkaasti korrosoiva aine, Parpala huomauttaa.

Storan Enson Oulun tehtaan käyttöpäällikkö Kalle Kärnä kertoo, että Weholite-putkia on aiemmin asennettu myös Stora Enson Imatran tehtaille.

– Valintaan vaikuttivatkin merkittävästi hyvät kokemukset, joita Weholitesta on saatu.

Kärnä kertoo, että saneerauksessa harkittiin myös betoniputkien käyttämistä, mutta tämä todettiin liian työlääksi ja hitaaksi.

– Aika on määräävä tekijä, sillä urakka on ehdottomasti saatava valmiiksi seisokin aikana – tällä kertaa siis yhdeksässä päivässä.

Ensimmäisellä viikolla valmistelevat työt

Saneerattavan kanaalin pituus oli reilut 80 metriä, josta noin puolet oli ulkona maan alla ja puolet tehdasrakennuksen lattian alla.

– Kanaalin loppuosa todettiin järkevimmäksi valaa uudestaan betonilla, sillä siinä oli niin paljon haaroituksia ja muita rakenteita, ettei työtä olisi muutoin saatu kohtuudella tehtyä, Juha Parpala toteaa.

Ennen saneerauksen alkua ulkona kulkevan kanaaliosuuden päältä oli purettava raskas, 30 sentin paksuinen betonikansi. Maata kaivettiin auki ja kantta avattiin saneerausta varten noin 50 metrin matkalta.

Uponor Infra aloitti valmistelevat työt saneerausta edeltävällä viikolla. Sisähalkaisijaltaan 1 200-milliset Weholite-putket toimitettiin työmaalle 21 metrin pituisina putkisalkoina.

– Ensimmäisellä viikolla teimme muun muassa liitossaumoja ja hitsasimme kaksi putkisalkoa yhteen, jotta ensimmäinen, rakennuksen alle sujutettava 42 metrin pituus oli valmiina seisokkiviikon alkaessa, kertoo työnjohtaja Veli-Matti Hakala Uponor Infrasta.

Valmiina reilusti ennen määräaikaa

Putkien asennus päästiin aloittamaan seisokkiviikon tiistaina puoliltapäivin, kun alueelle oli saatu järjestettyä ohipumppaus puhtaan veden valmistuksesta tulevalle lietteelle.

Lisäksi kanaalin pohjalle kertynyt sora- ja sakkakerros oli poistettava ennen uusien putkien asennusta.

Saneeraus aloitettiin sujuttamalla ensimmäinen putki tehdasrakennuksen alla kulkevaan kanaaliin.

– Kun sujutettava putki oli saatu paikoilleen, nostettiin kaivinkoneella toinen 42 metrin pituinen putkiosuus rakennuksen ulkopuolella olevaan kanaaliin.

Haaroituksia tehtiin vain ulkona kulkevaan putkiosuuteen, sillä tehdasrakennuksen lattiaa ei ollut mahdollista avata tuotantolaitteiden vuoksi.

– Ulkona kulkevaan osuuteen tehtiin hitsaamalla useita sivuhaaroituksia halkaisijoiltaan 110, 315 ja 500 millimetrin polypropeeniputkilla, Hakala kertoo.

Asennuksen nopeus yllätti sekä Parpalan että Kärnän. Takarajaksi töiden valmistumiselle oli asetettu lauantai-ilta, mutta erinomaisesti sujunut urakka saatiin valmiiksi jo keskiviikkoiltapäivään mennessä.

– Asennus meni huomattavasti nopeammin kuin mihin olimme varautuneet, Parpala ja Kärnä toteavat.

– Weholite on kevyt ja helppo käsitellä, mikä näkyy asennusajassakin, Hakala huomauttaa.

Saneerattu jätevesikanaali otettiin käyttöön toukokuun lopussa. Maantäytön jälkeen uudet putket suojattiin jälleen betonikannella. Juhannukseen mennessä pihamaalle oli saatu myös uusi asfaltti.

Paikallaan parissa päivässä

stora_enso_oulu_image1

Projektin tiedot

Projektin tiedot

Maa
Finland
Valmistuminen
2017
Projektityyppi
Remontti
Rakennustyyppi
Teollisuus- ja erikoisratkaisut

Samankaltaisia projekteja

Muoviputki kestää tehtaan prosessivedet

Muoviputki kestää tehtaan prosessivedet

Stora Enso valitsi polypropeenista valmistetut Weholite-putket, kun yhtiön Imatran tehtailla etsittiin uutta ratkaisua prosessivesien kuljetukseen. Toisin kuin vanhat betonikanavat, polypropeeniputket kestävät kuumia, kemikaaleja sisältäviä vesiä syöpymättä.
Uponor Annex

Uponor Annex

See how our commitment to lean manufacturing, energy efficiency, and providing a superior work environment is showcased in our new...
Leica Camera AG Headquarters

Leica Camera AG Headquarters

The company headquarters of Leica Camera AG features a unique architectural design – controls temperatures with solutions from Uponor and Zent-Frenger.

 
Bangkok Airport

Bangkok Airport

An Uponor panel cooling system will cool Bangkok's new international airport in combination with a displacement ventilation system.
Chatterley Valley

Chatterley Valley

The world's first BREEAM outstanding rated logistics building has been equipped with industrial floor heating from Velta UK.
Regional Perinatal Center

Regional Perinatal Center

National Project "New Life - New Quality of Maternity and Childhood " implements the State Agency for Investment and National Projects . The project is implemented on the initiative of the President of Ukraine Viktor Yanukovych and implemented by the Ministry of Health of Ukraine , National Academy of Sciences of Ukraine , local government and the All-Ukrainian Charitable Organization " Victor Pinchuk Foundation - a social initiative ." He planned to create a national network of perinatal centers of medical institutions III level . Advanced equipment , high level of medical training doctors Obstetricians and neonatologists can significantly reduce maternal , infant mortality and disability.
Northstar Railway

Northstar Railway

See how Northstar's commuter rail platform was made safer with Uponor's snowmelt system. Combatting winter ice required...
eMAG Warehouse

eMAG Warehouse

The largest online retailer in Romania has built two logistics warehouses totaling 250,000 m² in Joita commune, Giurgiu county. Each of them came with its own architecture, specific needs and constant activity in the interior space.