Uponor tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Uponorin avulla puhdasta vettä ja sanitaatiota intialaisiin kyliin

Uponor on allekirjoittanut sopimuksen yhteistyöstä Intian Mumbaissa toimivan Raah Foundation -säätiön kanssa. Yhteistyö auttaa saamaan kipeästi kaivattua puhdasta vettä Intian kyliin, joissa tätä elintärkeää resurssia on vain niukasti tarjolla.

Uponor on mukana
  • tukemassa sulkupatojen rakentamista ja korjaamista
  • rakentamassa ja korjaamassa kaivoja ja porakaivoja kylissä
  • luomassa uusia vesivaroja, joilla voidaan parantaa elämänlaatua ja terveyttä
  • tukemassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Raah Foundation pyrkii kehittämään Intian alkuperäisyhteisöjä kokonaisvaltaisesti luomalla omavaraisia järjestelmiä ja paikallisia mahdollisuuksia. Uponor tarjoaa vesi- ja sanitaatioalan asiantuntemustaan eri projekteissa, joista ensimmäinen on nimeltään Project Malhar. Se tuo kestävää muutosta vesipulasta kärsiviin Jawharin ja Mokhadan yhteisöihin Intian Maharashtrassa. Uponor auttaa tietyillä alueilla esimerkiksi tukemalla sulkupatojen, kaivojen ja porakaivojen rakentamista ja korjaamista sekä luomalla lisää vesivaroja. Tavoitteena on parantaa Intian heimoyhteisöjen elämänlaatua ja terveyttä. Uponor ja Raah ovat jo saaneet Maharashtran viranomaisilta hyväksynnän, ja helmikuussa 2022 aloitettiin alustavat työt tekemällä maan hydrogeologinen analyysi ja rakentamalla ensimmäinen sulkupato.

”Etsimme jatkuvasti tapoja, joilla voimme globaalina yrityksenä mukauttaa yrityksemme arvot nykyisiin laajempiin maailmanlaajuisiin haasteisiin”, kertoo Karsten Hoppe, Uponorin Talotekniikka Eurooppa -segmentin johtaja. ”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat mallina näihin haasteisiin vastaamiseen, ja me Uponorilla tuemme täysin puhtaan veden ja asianmukaisen sanitaation mahdollistamista kaikille ja kaikkialla. Olemmekin innoissamme siitä, että voimme avustaa tätä organisaatiota näissä tärkeissä hankkeissa.”
 
Dr. Sarika Kulkarni, Raah Foundation -säätiön perustaja sanoi: ”Raah Foundation on ylpeä voidessaan tehdä yhteistyötä Uponorin kanssa tavoitteena saada Länsi-Intian alkuperäiskansojen kylät vesipositiivisiksi.
Vesi liittyy kaikkiin sosiaalisiin ongelmiin, ja Uponorin avulla voimme katkaista äärimmäisen köyhyyden, epätoivon ja toivottomuuden noidankehän ja helpottaa muutoksen ja kasvun positiivista kehitystä.”
 
Miten Uponor tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita
Uponorin kestävän kehityksen ohjelma perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Uponor on tunnistanut neljä keskeistä kestävän kehityksen tavoitetta, joihin se voi vaikuttaa: ilmastotekoja, ihmisarvoista työtä ja talouskasvua, vastuullista kuluttamista sekä puhdas vesi ja sanitaatio.
 
Raah Foundation
Mumbaissa sijaitseva Raah Foundation (www.raahfoundation.org/) on kansalaisjärjestö, joka perustettiin vuonna 2011 tavoitteena parantaa elämänlaatua Intian köyhissä kylissä määrittämällä ja ohjaamalla uudelleen vedenkäyttöä. Raah-säätiön ponnistelut ovat johtaneet vuosittaiseen 907,5 miljoonan litran kokonaisvesikapasiteettiin 95 kylässä. Tämä on varmistanut vedensaannin heimoyhteisöjen 30 000 asukkaalle, jotka voivat nyt asua kylissään ilman tarvetta muuttaa kaupunkeihin veden niukkuuden vuoksi.