Det første fullstendig plastbaserte diffusjonstette røret for bruk i forurenset grunn

Forurenset grunn i byområder kan inneholde giftstoffer som kan trenge inn i drikkevannsledningene. Denne risikoen øker i takt med at stadig flere landarealer tas i bruk til nye formål. Tradisjonelle løsninger for drikkevannsrør kommer til kort mot slike utfordringer siden forurensing kan trenge gjennom vanlige PE-rør.  

Vi har lyttet til kundene våre og deres ønsker. Vi utfordret de tradisjonelle løsningene ved å utvikle et bedre og mer fleksibelt, pålitelig og holdbart diffusjonstett rør for drikkevannsforsyning. Uponor Barrier PLUS.

Etter syv år med omfattende lab- og felttesting var Uponor Barrier PLUS en realitet – det første fullstendig plastbaserte drikkevannsrøret som takket være en diffusjonssperre i polymer stenger ute selv de tøffeste giftstoffene. Røret har en innovativ femlagsstruktur som er enkel å strippe og installere – helt uten spesialverktøy eller spesialopplæring.  

Uponor Barrier PLUS kombinerer plastrørets enkelhet og elastisitet med uovertruffen pålitelighet og kvalitet. Det gir nye muligheter for å sikre vannforsyningen i krevende områder på en enkel måte og til en bærekraftig kostnad.

Tenk PLUS. PLUS-ytelse. PLUS-muligheter.

Uponor Barrier PLUS gjør det mulig å levere rent og luktfritt drikkevann i byområder og andre krevende områder på en kostnadseffektiv, bærekraftig og sikker måte. Se hva vi mener med Tenk PLUS og PLUS-ytelse. PLUS-muligheter.

Barrier PLUS - tætte uigennemtrængelige samlinger

PLUS-ytelse

Uponor Barrier PLUS kombinerer plastrørets fordeler med en førsteklasses diffusjonssperre som stenger ute giftstoffer, og da særlig trikloretylen (TCE), fra drikkevannsforsyningen.

Barrier PLUS polymer barriere drikkevands trykrør

PLUS-muligheter

Etter flere tiår med urban og industriell bruk har vi behov for å bruke jordarealer til andre formål og på en mer diversifisert og effektiv måte. Tenk på alle mulighetene som åpner seg når du kan garantere trygt drikkevann både i dag og i fremtiden. Barrier PLUS byr på en rekke fordeler både ved renovering av eksisterende rørnett og installasjon av nye rørledninger i byområder eller andre høyrisikomiljøer. Med en levetid fra 50 til 100 år gir Barrier PLUS-rørene også tids-, kostnads- og ressursbesparelser som kan brukes på andre kritiske prosjekter. I tillegg er rørene fullstendig gjenvinnbare.

Et fullstendig plastbasert rør som beskytter drikkevannet mot giftige kjemikalier.

Utfordringen
Etter hvert som byer og befolkninger vokser, øker behovet for å kunne ta i bruk landområder som tidligere ble ansett som uegnet for både offentlig og privat bruk. Det er en risiko for at landmassene kan inneholde giftstoffer som kan trenge inn i vanlige rør. Dette gjelder særlig for tidligere industriområder. Risikoen er imidlertid ikke begrenset til denne typen områder – det kan også oppstå problemer i allerede utbygde områder. Det kan få alvorlige konsekvenser for drikkevannsforsyningen.

Tradisjonelle løsninger
Den tradisjonelle løsningen for drikkevann i områder med forurensingsfare har vært å bruke rør i støpejern eller betong. En alternativ løsning har vært å bruke rør med et lag av aluminium.  Kundene våre ga oss tilbakemelding om at de foretrekker plastrør, men at de var bekymret for at TCE kunne skade aluminiumslaget i rørene over tid. Plastrør med aluminiumsforsterkning er også vanskeligere å resirkulere.

Tenk PLUS
Vi bestemte oss for å utvikle en løsning med brukervennlige og fleksible plastrør med samme motstandskraft og beskyttelse mot forurensing som støpejernsrør. Barrier PLUS gjør nettopp det – med et polymerlag som beskytter vannet mot giftstoffer, og funksjoner som gjør rørene mye enklere å jobbe med enn tradisjonelle løsninger.  En løsning som gir fordeler som kostnadseffektivitet, enkel installasjon, enestående pålitelighet og lang holdbarhet. Det reduserer ikke bare risikoen ved bygging i områder som kan være forurenset, men beskytter også vannforsyningen mot fremtidige risikoer, som kjemikalieutslipp eller andre ulykker over bakken.
Løsningen er også positiv for miljøet siden rørene er fullstendig resirkulerbare.

Veiledning for fjerning av beskyttelseskappe

Her viser vi deg hvordan du raskt og enkelt kan fjerne beskyttelsesdekselet på et Barrier PLUS trykkrør for forurenset jord. Ta hensyn til instruksjonene vi gir deg om at røret må skrapes umiddelbart etter at beskyttelseslaget er fjernet, for å sikre optimal sveisekvalitet.

Barrier PLUS Wrap installasjonsveildning

Oppnå det sikreste sveiseresultatet med Uponors Barrier PLUS Wrap for tett montering av Barrier PLUS barriererør.