NOWOŚĆ - Uponor Rain Garden

NOWOŚĆ w ofercie produktów - Uponor Rain Garden

W związku z coraz częstszym występowaniem ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak deszcze nawalne i długotrwałe okresy suszy, efektywne zarządzanie wodami opadowymi staje się jednym z kluczowych wyzwań.

Z myślą o ciągle zmieniających się potrzebach klientów Uponor stale rozwija swoją ofertę produktów do gospodarowania wodami opadowymi, które od 2023 roku noszą wspólną nazwę Uponor Stormwise. Jest to szeroka gama wyrobów: rur, kształtek, studzienek, separatorów, regulatorów przepływu, zbiorników w tym inteligentnych, które mogą być stosowane oddzielnie lub wykorzystane do budowy kompletnego wielofunkcyjnego systemu zarządzania deszczówką. 
W  tym roku do naszej oferty wprowadziliśmy NOWOŚĆ - Rain Garden, czyli kompaktowy zbiornik bioretencyjny, który gromadzi, zatrzymuje i oczyszcza wodę deszczową w miejscu jej odbioru. Zbiornik stosuje się do odprowadzenia wód deszczowych z powierzchni utwardzonych w obszarach miejskich w celu ich zagospodarowania. Wody opadowe zostają podczyszczone ze związków chemicznych, metali ciężkich i olejów. Podczyszczanie odbywa się poprzez zjawiska zachodzące w warstwie filtracyjnej i odpowiednio dobraną roślinność, która stanowi zielony element dekoracyjny w środowisku miejskim. Zbiornik przeznaczony jest do instalacji w gruncie jako samodzielna jednostka lub w układach (równoległych lub szeregowych). Standardowy rozmiar zbiornika ułatwia jego wymiarowanie i instalację.
 

Dofinasowanie inwestycji dzięki Rain Garden

Zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 projektując Uponor Rain Garden uzyskacie Państwo  dofinasowanie swojej inwestycji. Programem objęte są bowiem zarówno systemy mające na celu zapobieganie podtopieniom i zalaniom, zwiększenie odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe, spowolnienie odpływu wód opadowych oraz retencjonowanie wody wraz z systemami jej dystrybucji na okres suszy (patrz Zbiorniki inteligentne Uponor Infra), jak i  projekty zakładające rozszczelnienie i odsklepianie terenu, w tym odbetonowanie oraz zwiększające ogólny udział zieleni i niebieskiej  infrastruktury na obszarach miejskich.
 
Więcej informacji na temat Rain Garden.
Szczegółowy Opis Priortetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) 2021-2027 zajdziecie Państwo TUTAJ