Referencja

Bateria zbiorników retencyjnych, Mielec, Poland

Bateria zbiorników retencyjnych zapobiegnie podtopieniom

W Mielcu wybudowano nowoczesne układy retencji wód opadowych i roztopowych, które rozwiążą problemy z okresowymi podtopieniami ulic i budynków w centrum miasta. Podziemny system zbiorników retencyjnych nie tylko pozwoli na sprawne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych, ale także na ich późniejsze wykorzystanie. 

 

Fakty o projekcie:

Mielec, Poland
Infrastruktura miejska
Kanalizacja deszczowa, Konstrukcje na zamówienie
Realizacja: 2020

Zaangażowanie Uponor

2019: baterie zbiornikowe DN1000 SN8 L=10x110m + L=6x50m, układ retencyjny DN2500 SN8 L=273,5m o łącznej pojemności V=2441 m3
2020: układ retencyjny DN3000 SN8 L=223,4m o pojemności V=1578m3
Wsparcie techniczne na etapie projektowania oraz realizacji zadania, przeprowadzenie szkolenia w zakresie
spawania ekstruzyjnego.

Łatwa i szybka instalacja

Piotr Dańczuk, przedstawiciel handlowy Uponor Infra, który pracował przy mieleckiej inwestycji, podkreśla, że szybkość i łatwość montażu to niewątpliwa zaleta zbiorników. „Stosunkowo nieduża waga elementów systemu Weholite PEHD w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku materiałami, pozwala na łatwe operowanie nimi w warunkach budowy i szybkie układanie w wykopach. Nie bez znaczenia jest także dobra organizacja produkcji w Zakładzie Produkcyjnym Uponor Infra oraz elastyczne podejście do wymagań klienta, tak aby zamówione elementy były dostępne w wymaganym terminie i sprawnie dostarczane na plac budowy”.

Koniec z podtopieniami

Mieszkańcy Mielca od lat zmagali się z podtopieniami w centrum miasta. Podczas ulew w ciągu kilkudziesięciu minut woda całkowicie zalewała część ulic, paraliżowała komunikację, wdzierała się do piwnic i garaży. Aby ostatecznie uporać się z tym problemem, władze Mielca podjęły się realizacji inwestycji pod nazwą Budowa układów retencji wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Miejskiej Mielec, współfinansowanej z europejskiego Funduszu Spójności. Całkowity koszt projektu to prawie 30 milionów złotych, z czego 20 milionów pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.” Inwestycja zakłada budowę kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami rewizyjnymi, zbiorników retencyjnych oraz pompowni ścieków wraz z przyłączem energetycznym i układem sterowania. W projekcie przewidziano także zagospodarowanie części obszaru nad zbiornikami, m.in. poprzez wyznaczenie miejsc parkingowych czy przygotowanie nawierzchni pod tereny sportowo-rekreacyjne. 

PEHD – niezawodne rozwiązanie

Inwestycję podzielono na trzy etapy obejmujące najbardziej zagrożone przez ulewy części Mielca.  Umowę na realizację I etapu podpisano we wrześniu 2019 roku a w październiku rozpoczęły się prace terenowe. Na dostawcę zbiorników retencyjnych do projektu wybrano Uponor Infra. Zbiorniki do magazynowania wód deszczowych, wykonane z rur systemu Weholite, są elastyczne, szczelne i trwałe.  Wyróżnia je także duża tolerancja na osiadania gruntu, odporność na korozję oraz mała podatność na ścieranie przez materiały abrazyjne transportowane w ściekach. Dodatkowy atut stanowi stosunkowa lekkość zbiorników w porównaniu z innymi materiałami występującymi na rynku oraz łatwość montażu. W zależności od dostępnego miejsca a także wymogów technicznych projektu, istnieje możliwość wyprodukowania zbiorników o nietypowych kształtach wraz z kompletem kształtek. Typowy zbiornik jest jednobryłowy, ale istnieje możliwość łączenia zbiorników w baterie o dowolnej pojemności, co miało miejsce przy inwestycji w Mielcu. 

Instalacja ukończona przed terminem

Pierwszy etap inwestycji w Mielcu zrealizowano pomiędzy dwoma ulicami, w pobliżu boiska sportowego. Wykonawcą tego etapu była Inżynieria Rzeszów. Na początku listopada 2019 r. Uponor Infra dostarczyła na miejsce budowy pierwszą partię elementów do budowy zbiorników w odcinkach o długości do 15 m, które następnie za pomocą dźwigu umieszczano w wykopach. Elementy były łączone metodą spawania ekstruzyjnego przez ekipę serwisową Uponor Infra. W sumie w ramach I etapu inwestycji posadowiono dwie baterie zbiorników SN10 DN1000 - 10-cio zbiornikową o długości 110 m oraz 6-cio zbiornikową o długości 50 m – a także nietypowy układ zbiorników retencyjnych SN8 DN2500, równoległych i prostopadłych do siebie o łącznej długości 277,5 m. Po instalacji zbiorniki zakotwiono z uwzględnieniem warunków gruntowo-wodnych, w celu zabezpieczenia przed wyporem, i zasypano. Odbiór I etapu inwestycji nastąpił pod koniec lipca 2020 r., trzy miesiące przed przewidzianym terminem. 

Prace w ramach II etapu projektu, zlokalizowane na terenach MOSiR w pobliżu Hotelu Polskiego, rozpoczęto w lutym 2020 r. Wykonawcą dla tego etapu inwestycji została firma Santex Sędziszów. Między marcem a lipcem, Uponor Infra dostarczyła na miejsce budowy elementy zbiornika kątowego SN8 DN3000 o łącznej długości 223,4 m wraz z łukami i trójnikami DN3000. Część prac związanych ze spawaniem prowadził sam wykonawca, przeszkolony wcześniej w tym zakresie przez serwis Uponor Infra. Prace zakończono pod koniec 2020 r.

Wielka inwestycja, wielkie korzyści
 
W sumie, w ramach I i II etapu inwestycji, Mielec zyskał trzy układy zbiorników retencyjnych z pompowniami o łącznej pojemności ponad 4 tys. m3. Teraz, w czasie nawałnic, woda nie będzie wybijała ze studzienek kanalizacyjnych i zalewała ulic, ale będzie odprowadzana do zbiorników. Po ustaniu opadów będzie przepompowywana ze zbiorników i odprowadzona do odbiornika. Priorytetem mieleckiej inwestycji jest rozwiązanie problemu podtopień w mieście, ale władze myślą już o tym jak zagospodarować zgromadzone wody opadowe. Są plany, aby wykorzystywać je do podlewania trawników w miejskich parkach czy na boiskach sportowych. 
 

Bateria zbiorników retencyjnych w Mielcu

Bateria zbiorników retencyjnych w Mielcu

Informacje o projekcie

Informacje o projekcie

Kraj
Poland
Realizacja
2020
Rodzaj budynku
Infrastruktura miejska

Partnerzy

Partnerzy
Inwestor:
Miasto Mielec

Wykonawca:
I etap w 2019 - Inżynieria Rzeszów,
II etap w 2020 - Santex Sędziszów Młp.

Podobne projekty

Rurociąg tymczasowy dla oczyszczalni Czajka

Rurociąg tymczasowy dla oczyszczalni Czajka

Szybka akcja była bardzo ważna, gdy poważnemu uszkodzeniu uległ kolektor ściekowy w Warszawie, powodując masowy wyciek nieczystości do Wisły. Załoga Uponor Infra pracowała 24 godziny na dobę, aby powstrzymać zanieczyszczenie rzeki. Tymczasowy rurociąg został wyprodukowany, dostarczony i połączony w ciągu zaledwie ośmiu dni.

Inteligentny system retencyjny

Inteligentny system retencyjny

W Rzeszowie, na terenie osiedla Budziwój, gdzie znajduje się fragment terasy zalewowej rzeki Wisłok, we wrześniu 2018 r. rozpoczęła się budowa niemal 26 km kanalizacji deszczowej. Jednym z elementów tego systemu jest retencyjny kanał ściekowy. Realizacja projektu, którego finalizację przewidziano na maj 2020 r., spowoduje, że skończą się kłopoty z związane np. z podtopieniami w tym rejonie Polski.
Retencyjny kanał ściekowy

Retencyjny kanał ściekowy

W Rzeszowie na południu Polski zakończyła się budowa innowacyjnego systemu odprowadzającego wodę opadową, w którym wykorzystano rury i zbiorniki Weholite produkcji Uponor Infra.
Renowacja żeliwnego wodociągu

Renowacja żeliwnego wodociągu

Dzięki metodzie ciasnopasowanej możliwa była modernizacja magistrali wodociągowej w centrum Łodzi, na terenie silnie zurbanizowanym w pasach drogowych o dużym natężeniu ruchu pojazdów kołowych i szynowych.

Wylot morski

Wylot morski

Wyprowadzenie wód potoków sopockich w głąb Zatoki Gdańskiej to jedna z setek inwestycji proekologicznych zrealizowanych w ostatnich latach w Polsce, w której wykorzystano rury polietylenowe produkcji Uponor Infra.
TV-Tower, Estonia

TV-Tower, Estonia

The tallest building in Estonia and the major cultural attraction, the Tallinn TV-Tower, is equipped with Uponor underground ventilation technology.
 New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

New Uponor IQ –Storm water system - Sustainability and Quality in Road Infrastructure

In December 2011 Central Finland´s ELY –centre (The Centre for Economic Development, Transport and the Environment) started significant road constructing project in Jyväskylä. The aim is to create a new route between highways 18, 9 and 4, which helps reduce traffic jams and smoothes commutation. Uponor was chosen to be one of the suppliers due to our delivery capacity and overall cost efficiency.
New water pipeline

New water pipeline

Uponor Barrier PLUS pipes ensure a safe main water supply in Mikkeli in the old industrial area, where numerous new apartment buildings will be built in the next few years.
Secure tunnel trunk lines

Secure tunnel trunk lines

The safety requirements of the Kamppi-Erottaja-Kruununhaka tunnel built by Helsingin Energia are of the highest level. The contractor Destia selected the former KWH Thermopipe TSC Welding Sleeves for pipe joints. The end result is a pipeline where the insulation and surface material are uniform.

Clean drinking water for 17,000 scouts

Roihu 2016 – the 7th International Finnjamboree organised by Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry, was held at the Evo campsite in Hämeenlinna on 20–28 July 2016. A camp for 17,100 people was built in a forest area owned by Metsähallitus. Some 3,000 participants arrived from abroad – from about 40 different countries. Uponor delivered 7,600 metres of pipes to the area. The pipes were used to supply clean water and to lead grey water away from the area in a controlled manner.
Weholite limits overflows and pollution in London

Weholite limits overflows and pollution in London

Uponor’s Weholite technology was the key solution in a unique project in London, where the Lee Tunnel and Thames Tideway tunnel have the task of capturing an average of 39 million tonnes of sewage a year from the 35 most polluting combined sewer overflows (CSOs). An upgraded pipeline system was designed to reduce the number of overflows – and their environmental impact – from the sewers and treatment systems serving London. A particular aim is to limit pollution from the sewers and treatment systems connected to the Beckton and Crossness sewage treatment works.
Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

Weholite installed in Valdemarsvik Sweden

In 1960, the Fifalla River, which flows through Valdemarsvik into the Valdemars Bay, was culverted. At the end of the 19th century, Lundbergs Läderfabrik was built over the last part of the river at the outlet, but in 1960 a culvert came into place, up to the factory under Storgatan for which the Swedish Transport Administration is responsible.
 
Uponor Vault cleans the storm water

Uponor Vault cleans the storm water

As an industrial city and a port on an inlet of the Baltic Sea, Norrköping in southeastern Sweden strives to prevent pollutants from ending up in waterways. In an ongoing pilot project, pollutants carried by stormwater run-offs will be captured a massive, tailor-made Uponor Vault, a stormwater treatment chamber to ensure that the stormwater is purified before it reaches the Ljura Stream and finally the sea.
 

Strong, Safe and Flexible

Skaraborgsvatten in the south of Sweden has replaced its old intake pipeline made of wood with a new one made of Polyethylene. The new system was not only easy and fast to install - it is also impact resistant and capable of withstanding high levels of mechanial stress.
Focus on sustainability

Focus on sustainability

Uponor Infra secure future sewer transport with Weholite. Uponor´s contribution to this complex and prestigious project is not just about supplying Weholite. It also includes project management and technical support such as design and calculations, customized products and field service with onsite installation - all coherently coordinated by Uponor Infra Project Services.
Flow measurement reveals leaks in the water supply network

Flow measurement reveals leaks in the water supply network

The Water Monitoring Services developed by Uponor Infra enable real-time monitoring of water supply networks – deviations in the network can then be detected and located quickly. Pori, a coastal city in southern Finland, started monitoring an area on the periphery of its water supply network where leaks had caused problems over the years.
Water treatment plant

Water treatment plant

Water company Ylä-Savon Vesi Oy needed a solution to improve the water quality in water supply process. The solution was an aeration tank made of Weholite.
Super-sized cooling

Super-sized cooling

About 1 km of Weholite pipes were installed in Philippines as cooling water intake and outfall pipelines for the Petron Bataan Refinery (PBR).  The Project Service team at Uponor Infra offered a turnkey solutions for the project.
Water supply in very demanding terrain in Norway

Water supply in very demanding terrain in Norway

The global mineral fertiliser, industrial chemicals and environmental products supplier Yara of Norway renewed the water supply to its factory in Glomfjord, close to the Arctic Circle in the north of Norway, with 1.8 kilometres of PE1,000mm pressure pipe. Extremely demanding terrain, limited infrastructure and the most stringent safety requirements demanded exceptional expertise and planning.
ProFuse installed in Borås Stad

ProFuse installed in Borås Stad

When the 250 millimeter pipes ProFuse replaces old 150 millimeter pipes in cast iron on a two-kilometer stretch in Frufällan, society will have a significant increase in capacity for the vital water supply. In addition, the new pipes provide fewer coatings and thus less service needs and better hygiene.
 
Ultra Rib 2 Blue first installation

Ultra Rib 2 Blue first installation

In connection with a project in Sigtuna, the first pipes Ultra Rib 2 Blue are delivered. A new generation of pipes with 70% reduced carbon dioxide emissions. A significant part of the oil for the pipes comes from the waste industry and is vegetable.
 
Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

Sustainable sewer pipeline with Ultra Rib 2 Blue

The Ultra Rib 2 Blue pipes were first launched in Sweden – this year, the pipes have already been installed at several locations. In Finland, a pilot installation was carried out in early autumn in the Jalkaranta district of Lahti, a few kilometres from the city centre.
Unique design ensures controlled stormwater drainage

Unique design ensures controlled stormwater drainage

In Slagelse Municipality, there are requirements for the drainage of rainwater and wastewater to be separated, and therefore it was important that the wastewater solution on the street, Nordre Ringgade, was also updated in accordance with current legislation. The client has received an approved solution where the wastewater from the commercial property in no. 59 has been separated from the rainwater. The rainwater is now diverted directly from the 2,500 m2 car park.
Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

Safe water supply for an old shipyard and sawmill area

The Pateniemi waterfront area in Oulu, Northern Finland played a role in the history of Finnish industrialisation. In the mid-19th century, its shipyard built large merchant vessels, and later it was the location of one of the largest sawmills of its time. Now, the waterfront is entering a new era with the completion of a residential area for 2,500 inhabitants. Uponor Barrier PLUS pipes – which are both durable and non-permeable – ensure a safe supply of potable water in this area that was in industrial use for over 100 years.
Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

Reservoir tank for unordinary village of Tuuri

In an ordinary village with less than 1,000 residents, a reservoir tank would normally be unnecessary, but Tuuri in Southern Ostrobothnia in Western Finland is not an ordinary village. The village tourist attraction draws visitors up to six million visitors annually. This needs special solution for potable water delivery.